Csendes Percek július 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 22., Szo, 03:41:01 CEST


            2006. július 22. szombat            

1Jn 4,7-16.

7 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki
szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; 8 aki pedig nem
szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. 9 Abban
nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte
el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. 10 Ez a szeretet, és nem az,
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és
elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 11 Szeretteim, ha így
szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük
egymást. 12 Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást, Isten
lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. 13 Abból
tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mibennünk, hogy a maga Lelkéből adott
nekünk. 14 És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya
elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. 15 Ha valaki vallja, hogy Jézus
Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben; 16 és mi ismerjük és
hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet,
és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.

            SZERESSÉTEK EGYMÁST
             

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van. (1Jn 4,7)

Minden viszonyulásunkat a szeretetnek kellene meghatároznia.
Szolgálatom kezdetén, több mint 20 évvel ezelőtt, megtanultam ezt a
nagyon nehéz, de fontos leckét. Volt a gyülekezetünkben egy férfi, akit
nem hogy szeretnem, de még elviselnem is nehéz volt. A puszta jelenléte
is zavart egy-egy gyülekezeti rendezvényen. Napi imádságom volt, hogy
változtassa meg Isten a férfi magatartását, amit egyszerűen nem bírtam
elfogadni. Aztán egy szép napon Isten szólt hozzám a Biblián keresztül,
és megváltoztatta a hozzáállásomat.
Felismertem, hogy előítéletem és a férfihoz való helytelen
viszonyulásom befolyásolták az érte mondott imádságomat. Akkor már nem
a férfi megváltoztatásáért, hanem saját magamért, kegyelemért és
irgalomért kezdtem könyörögni. Felismertem, hogy nem azért szeretünk
másokat, mert kedveljük őket, hanem, mert szívünkbe áradt az Isten
szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. (Róm 5,5)
Feladatom, hogy mindenkit elfogadjak. Ahogy Isten elfogad olyannak,
amilyen vagyok, ugyanígy el tudok bárkit fogadni. Amikor felismertem
ezt az igazságot, Isten elmozdította a szívemről a terhet, és ezáltal
tudtam az ő tanítását követni.

Imádság: Drága Istenünk, segíts egymást úgy szeretnünk, ahogy te
szeretsz bennünket. Ámen.

Kit szerethetek Krisztus nevében?
María Elsa Telen (Santa Fe, Argentína)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET NEM KEDVELÜNK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról