Csendes Percek július 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 20., Cs, 03:41:01 CEST


           2006. július 20. csütörtök           

Jn 14,15-27.

Jézus szavai: 15 "Ha szerettek engem, megtartjátok az én
parancsolataimat, 16 én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót
ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17 az igazság Lelkét, akit a
világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban
ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." 18 "Nem hagylak
titeket árván, eljövök hozzátok. 19 Még egy kis idő, és a világ többé
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20
Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én
pedig tibennetek. 21 Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja
azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az
én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat." 22 Így
szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes: "Uram, miért van az, hogy
nekünk akarod kijelenti magadat, és nem a világnak?" 23 Jézus így
válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt
pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást
készítünk magunknak nála. 24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én
igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az
Atyáé, aki elküldött engem." 25 "Elmondom ezeket nektek, amíg veletek
vagyok. 26 A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit én mondtam nektek. 27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet
adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen."

               SZENTLÉLEK
               

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő
tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek. (Jn 14,26)

Az elmúlt nyáron édesanyám teljesen váratlanul rákban meghalt. 17 éves
lányom már eltervezte, hová ülne nagymama az érettségi bizonyítvány
kiosztásakor. 14 éves fiam alig várta, hogy nagyanyja megnézze őt élete
első középiskolás baseball-meccsén. Nővéremmel azt vártuk, hogy több
időnk lesz majd Mamával - a családi hagyományok és emlékek őrzőjével -
nevetni és beszélgetni.
Mély bánatom közepette a Szentlélek, a Vigasztaló gyengéden elcsitított
és enyhített bánatomon. A János evangéliumában régen olvasott igék
jutottak eszembe.
Pünkösd előtt az "Isten velünk" kifejezés pontosan leírta a kapcsolatot
Isten és az emberiség között. Időnként, gyakran váratlanul, Isten
prófétákon keresztül szólt. Azonban pünkösdkor elképzelhetetlenül pazar
kegyelmi ajándékként a Szentlélek töltötte el Krisztus követőit. Az
univerzum mindenható Istene eljött, hogy nem pusztán velünk, de bennünk
legyen. Istenhez való kapcsolatunk már nem szövetség, hanem egység.
Isten folyamatosan, örökké vigasztal bennünket szeretetével.

Imádság: Istenünk, tölts el minket Szentlelkeddel. Vigasztalj bennünket
szereteteddel. Ámen.

Isten nem csak velünk, de bennünk is él.
Maureen Baird (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYÁSZOLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról