Csendes Percek július 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 18., K, 03:41:01 CEST


            2006. július 18. kedd             

Mt 25,31-46.

Jézus tanítása: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében,
és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

             KRISZTUS CSALÁDJA
             

Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Mt 22,39)

A "Sátorváros" megint költözött. A helyi törvények miatt a hajléktalan
felnőttek tábora csak 90 napig maradhatott egy helyen. Különböző
szervezetek, gyakran egyházak, átmenetileg befogadták területükre a
"Sátorvárost". Minden meghívás hangos, dühös tiltakozást váltott ki a
helyiekből.
Amikor egy környékünkön működő egyház az akadályokat legyőzve vendégül
látta a tábort, a gyülekezetünk összefogott, hogy támogassa őket.
Hálózsákot, kabátot, zoknit gyűjtöttünk. Szappant és sampont tettünk
tisztasági egységcsomagokba. Vállaltuk, hogy egy meleg vacsorát főzünk
a táborlakóknak. Elvihető, meleg vacsora, 75 ember számára! Alig van
annyi tagunk! Hogyan tudnánk ennyi szájat megetetni? De Jézus ezreket
lakatott jól egyszerre; segítségével nekünk is sikerülhet.
Amikor elérkezett a nap, sorra tűntek föl templomunkban a chilibabos
lábasok, friss magos kenyerek, házi sütemények. A családok hoztak
ételt, tányérokat, evőeszközöket. Minden korosztály kivette részét a
szolgálatból, ételt osztott, és leült vacsorázni felebarátainkkal.
Családként üdvözöltük őket Krisztusban.

Imádság: Szent Istenünk, köszönjük az ételt, hajlékot és a lelki
közösséget. Vezess minket, hogy nagylelkűen odaforduljunk nélkülöző
felebarátaink felé. Ámen.

Isten munkatársa lehetek a másokról való gondoskodásban?
Barbara S. Greenstreet (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÁROSUNKBAN ÉLŐ HAJLÉKTALANOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról