Csendes Percek július 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 9., V, 03:41:01 CEST


            2006. július 9. vasárnap            

2Kor 5,12-21.

12 Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek
a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik
azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van.
13 Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok
vagyunk, értetek van. 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket,
mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki
meghalt; 15 és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne
önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
16 Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha
ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. 17
Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme:
új jött létre. 18 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. 19
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
20 Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel! 21 Mert azt, aki nem
ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

               ÚJ KEZDET
               

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új
jött létre. (2Kor 5,17)

Pontosan ma öt éve egy jelentős változás történt az életemben. Azelőtt
féltem a kutyáktól, de azon a napon, amikor találkoztam Elkoval, a
vakvezető kutyámmal, minden megváltozott. Azóta a csodálatos nap óta,
teljesen más lettem. Ami azelőtt történt, már elmúlt, és minden jóra
fordult. Ez az élmény új emberré tett. Még mindig vak vagyok, de a
kutyámnak köszönhetően teljesen másként élem a hétköznapjaimat. Amikor
erre a kedves évfordulóra gondolok, eszembe jut, hogy ami történt
velem, hasonló ahhoz, amikor Jézus Krisztusban hitre jutunk. A régi
életünk tele van bűnnel, és lelki változásra van szükségünk. Ez csak
Jézus Krisztus által lehetséges. Miután visszatekintünk erre,
elmondhatjuk Pál apostol szavait: "a régi elmúlt".
Amikor Krisztusban hitre jutunk, a Szentlélek a szívünket változtatja
meg. Az életünk soha nem lesz már ugyanolyan, és úgy tekinthetünk arra
a napra, mint egy új kezdetre.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts, hogy megértsük, hogy csak Szentlelked
tudja megváltoztatni az életünket. Segíts, hogy megoszthassuk a
megváltás igazságát másokkal, hogy az ő életük is megváltozhasson a te
Lelked által. Ámen.

Hogyan változott meg az életünk amióta Krisztusban hitre jutottunk?
Roger E. Brannon (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK A GYENGÉNLÁTÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról