Csendes Percek július 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 7., P, 03:41:01 CEST


            2006. július 7. péntek            

Ézs 58,1-12.

1 Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg
népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke!
2 Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy
olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét;
igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
3 Miért böjtölünk - mondják -, ha te nem látod meg, miért gyötörjük
magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is
megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok.
4 Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel
verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy
meghalljam hangotokat a magasságban.
5 Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember
a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és
hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az ÚR kedves napjának?
6 Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott
bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az
elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
7 Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény
bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred
elől!
8 Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a
sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
9 Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt
vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem
beszélsz álnokul,
10 ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor
fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény.
11 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a
forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
12 Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott
alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra
lakhatóvá.

           JÉZUS ÉS A STATISZTIKÁK
            

Mindenkinek, aki kér tőled, adj. (Lk 6,30)

A statisztika lehet szórakoztató, figyelemelterelő, de akár manipulatív
is. Ha Jézus ma itt lenne, vajon idézne statisztikákat? Vajon amikor
azt mondja "Boldogok, akik békét teremtenek", elmondaná-e, ki gyártja a
legtöbb bombát? Jézus nem arra használná a statisztikákat, hogy
szórakoztasson, elterelje a figyelmünket, vagy manipuláljon. Szerintem,
csak azért használná azokat, hogy elgondolkozzunk.
Vegyük például a következő adatot: 3 milliárd ember (a föld
lakosságának fele) napi két dollárból, vagy még kevesebből él. Mi, akik
fejlett ipari országokban élünk, nem veszünk tudomást róla, kétségbe
vonjuk, vagy tagadjuk ezt az adatot. Szerintem Jézus nem hagyná
figyelmen kívül a valóságot, amit ez az adat tükröz, és lehet, hogy
haragudna, amikor úgy költünk el két dollárt, mintha az nem érne
semmit, és közben megfeledkezünk arról a hárommilliárd emberről.
Persze, nem tudhatjuk pontosan, hogyan viszonyulna Jézus ehhez vagy más
statisztikákhoz, de a szegényekkel kapcsolatban tudjuk, mit tenne.
Köztük lenne, reménységet, élelmet, és gyógyulást kínálna nekik.

Imádság: Istenünk, nyisd meg a szemünket és a szívünket, hogy törődjünk
a szegényekkel, ahogyan Jézus tenné. Ámen.

Ha segítünk a szegényeken, Jézushoz hasonlóan teszünk.
Jerry Haas (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A KEVÉS PÉNZBŐL ÉLŐ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról