Csendes Percek július 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Júl. 3., H, 03:41:02 CEST


            2006. július 3. hétfő             

Mt 28,16-20.

16 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova
Jézus rendelte őket. 17 Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig
kétségek fogták el őket. 18 Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem
adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Menjetek el tehát,
tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 20 tanítva őket, hogy megtartsák
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig."

             VELETEK VAGYOK...
             

Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt 28,20)

Tízpercenként nyílt a fogorvosi rendelő ajtaja a rekkenő júliusi
hőségben. Hárman voltak még előttem a sorban, így bőven volt időm a
váróban üldögélni. Tekintetem végigpásztázta a falakon függő kortárs
festők képeit, a sarokban nyújtózkodó hatalmas szobafenyőt.
Türelmetlen, ideges arcok körülöttem, halk duruzsolás, rémült
pillanatok. A harmónia és a diszharmónia különös elegye. A nyugalmat
árasztó környezet és a benne élő, feszültséggel telített ember. Fél óra
telhetett el, de ez az idő elég volt arra, hogy észrevétlenül,
akaratomon kívül is belém oltódjon ez a mellettem lebegő nyugtalanság.
Így léptem be a rendelő ajtaján és ültem bele a fogorvosi székbe.
Görcsösen szorítottam a műbőrrel bevont karfát, szemem vakította a
tükörlámpa erős fénye. Pár percre volt szükségem, hogy hozzászokjak
ehhez a világossághoz.
És ekkor vettem észre a velem szemben levő falon, a fény mögött egy
keresztet, rajta a bűneinkért életét adó Jézust. Leírhatatlan érzés
futott végig rajtam, mérhetetlen nyugalom és erő terült el a lelkemben.
Jézus kioldozta a görcsös idegesség hálóját, felszabadított aggódásom,
félelmem nyomasztó terhe alól. Jelet adott arról az ígéretéről, hogy
velünk van a világ végezetéig. Ellazultan dőltem hátra és lassan
behunytam szemem, tudtam, jó helyen vagyok...

Imádság: Köszönjük neked Krisztusunk, hogy életed adtad értünk a
kereszten, és békéddel naponta velünk vagy. Ámen.

Krisztus keresztje által válunk igazán szabadokká.
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK A FOGORVOSOKÉRT ÉS BETEGEIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról