Csendes Percek január 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 21., Szo, 03:41:00 CET


            2006. január 21. szombat            

Zsolt 92.

1 Zsoltár. Ének szombatnapra.
2 Milyen jó hálát adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét, ó
Felséges,
3 hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel
4 tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!
5 Mert megörvendeztettél tetteiddel, URam, kezed alkotásainak ujjongok.
6 Mily nagyok alkotásaid, URam! Igen mélyek gondolataid!
7 Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg.
8 Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő,
végül mégis el kell pusztulniuk.
9 De te, URam, magasztos vagy örökké!
10 Mert ellenségeid, URam, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a
gonosztevők mind.
11 De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaly öklel, és friss
olajjal kentél meg engem.
12 Szemem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, fülem nyugodtan
hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok.
13 Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus.
14 Az ÚR házában vannak elültetve, ott virulnak Istenünk udvarain.
15 Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak,
16 és hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!

            A SZOLGÁLATÉRT ÉLNI
             

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
(Ef 2,10)

Jamie egy kilencvenéves ember volt. Rabszolgák gyermekeként drámai és
megindító történeteket tudott mesélni az angolai rabszolgaságról. Az
1940-es években találkoztam vele Luandában, amikor a régi missziós
iskolában tanultam. Minden szombat délután az öreg Jamie söpörte és
takarította az iskola épületét. Nagy tisztelet és szeretet vette körül,
és Istennek odaszánt életet élt. A Krisztus és a felebarátok szeretete
hűen tükrözte az életében végbement belső átalakulást.
Jamie példája megtanította nekem, hogy a szolgálat az igazi keresztyén
bizonyságtétel; Krisztusban való hitünk által van váltságunk, és ez a
hit formálja cselekedeteinket. A keresztyének számára az élet nem
pusztán a naptár követését jelenti, hanem egy irányt az Isten
szeretetében való kiteljesedés és a felebaráthoz vezető út felé. Az Úr
hűséges szolgáinak a titka az, hogy belső énjük minden nap megújul a
Krisztussal való közösség által. Erre testi gyengeségeink miatt
képtelenek lennénk, de Krisztus által mégis megtapasztalhatunk egy
szolgálatban megáldott életet.

Imádság: Taníts minket, Istenünk, hogy odaszánjuk életünket neked és a
te munkádnak. Használj minket eszközeidként, hogy segítsük és
bátorítsuk egymást. Ámen.

Isten és a felebarát szolgálata a keresztyén élet természetes útja.
Emilio J. M. De Carvalho (Luanda, Angola)

IMÁDKOZZUNK ANGOLA NÉPÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról