Csendes Percek január 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 20., P, 03:41:00 CET


            2006. január 20. péntek            

1Thessz 5,1-10.

1 Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek,
testvéreim, 2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön
el, mint éjjel a tolvaj. 3 Amikor azt mondják: Békesség és biztonság,
akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós
asszonyra; és nem fognak megmenekülni. 4 Ti azonban, testvéreim, nem
vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. 5
Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk
az éjszakáé, sem a sötétségé. 6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek,
hanem legyünk éberek és józanok. 7 Mert akik alusznak, éjjel alusznak,
és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. 8 Mi azonban, akik a
nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a
szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. 9 Mert az
Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a
mi Urunk Jézus Krisztus által.

            KRISZTUS FELISMERÉSE
            

A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő
tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én
mondtam nektek. (Jn 14,26)

Nemrégiben arra a rengeteg izráeli emberre gondoltam, akik már olyan
régen várják a Messiást, de mégsem ismerték fel Jézust, a Megváltót,
amikor eljött közéjük. Látszólag azért nem, mert a próféciáról nem volt
teljes az ismeretük.
És egy kicsit nyugtalan lettem, hogy vajon a Krisztus második
eljövetelére vonatkozó ismeretem teljes-e.
A Szentlélek azonnal eszembe juttatta Simeont és Annát, akik
megismerték Jézust a templomban már akkor, amikor még csecsemő volt.
(Lk 2,25.38) Megismerték őt, és nem a próféciával kapcsolatos teljes
ismeretük, hanem az Istennel való járásuk miatt. A Szentlélek felfedte
előttük Jézus kilétét.
Ez a felismerés igen megnyugtató volt számomra. Míg a prófécia
tanulmányozása nagyon értékes dolog, legjobban úgy tudunk felkészülni
Krisztus második eljövetelére, ha naponta értékes időt töltünk
Istennel, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen és készítsen fel
bennünket.

Imádság: Drága Jézusunk, segíts, hogy Simeonhoz és Annához hasonlóan
annyira összhangban lehessünk Lelkeddel, hogy megismerhessünk téged,
amikor eljössz. Ámen.

Úgy készülhetünk fel a legjobban Krisztus visszajövetelére, ha
személyes kapcsolatban vagyunk vele minden nap.
Daisy Townsend (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK FÉLNEK KRISZTUS ELJÖVETELÉTŐL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról