Csendes Percek január 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 13., P, 03:41:01 CET


            2006. január 13. péntek            

Lk 9,10-17.

10 Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték Jézusnak mindazt, amit
tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy
Bétsaida nevű városba. 11 De amikor a sokaság észrevette, utánament.
Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és a
gyógyulásra szorulókat meggyógyította.
12 Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a tizenkettő odament hozzá, és
ezt mondta neki: "Bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező
falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak, és élelmet
szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk". 13 Ő azonban ezt mondta
nekik: "Ti adjatok nekik enni!" Ők így válaszoltak: "Nincs nálunk több,
mint öt kenyér és két hal, hacsak el nem megyünk, és nem veszünk
eledelt ennek az egész sokaságnak". 14 Ugyanis mintegy ötezer férfi
volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: "Ültessétek le őket
csoportokba ötvenenként!" 15 Így tettek, és leültették valamennyit. 16
Ő pedig vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre,
megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság
elé. 17 Ettek és jóllaktak mindnyájan; azután összeszedték a megmaradt
darabokat, tizenkét kosárral.

             KÍVÜLRŐL IRÁNYÍTÓK
             

Jézus ezt mondta nekik: "Ti adjatok nekik enni!" (Lk 9,13)

Könnyű kívülről irányítani, utasításokat osztogatni anélkül, hogy részt
vennénk a munkában. Az egyetemen láttam, ahogyan egy munkás árkot
ásott, miközben az arcáról folyt a verejték. Ekkor egy öltönyös,
nyakkendős professzor parancsoló hangnemben utasításokat adott a
munkásnak, pedig nem is volt a főnöke. A munkás abbahagyta a munkát,
mérgesen felnézett, odanyújtotta a meglepett professzornak a lapátot,
és elment.
Sokan nagyon jól tudunk parancsolgatni, de a munkavégzésben már nem
vagyunk olyan kiválóak. Jézus tanítványai is ilyenek voltak. "Jézus!" -
mondták - "Éhesek az emberek."
És mit felelt Jézus? "Adjatok nekik enni!"
A kifogásaik olyanok voltak, mint a mieink, amikor látjuk, hogy valakin
segíteni kellene: Túl nagy feladat; nincsenek meg az eszközeink; nem a
mi dolgunk; az a kevés, amit mi tehetünk semmit nem ér. De Jézus
világosan megmondta: "Ti adjatok nekik enni!" Így aztán nekiláttak, és
megdöbbenve tapasztalták, hogy mindenkinek jutott elég étel.
Bárki találkozhat szükségben lévő emberrel. És Isten segítségével bárki
tud tenni valamit, hogy segítsen. Legközelebb, amikor ilyen helyzetbe
kerülünk, kérdezzük meg magunktól, hogy vajon nem Isten akar-e minket
egy feladattal megbízni. Képesek vagyunk megtenni, amit Isten kér.

Imádság: Urunk, segíts, hogy észrevegyük szükségben lévő testvéreinket,
és támogassuk őket. Ámen.

Isten hozzánk hasonló emberek által munkálkodik.
Dean Mailes (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK SEGÍTŐKÉSZSÉGÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról