Csendes Percek január 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Jan. 12., Cs, 03:41:00 CET


           2006. január 12. csütörtök           

2Pt 1,3-9.

3 Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és
a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját
dicsőségével és erejével hívott el minket. 4 Ezek által kaptuk meg
azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy
általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a
pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5 Éppen ezért minden
igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6 az ismeretben
önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban
kegyességet, 7 a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri
szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8 Mert ha ezek
megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. 9 Akiben pedig ezek
nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi
bűneiből megtisztult.

              HOMÁLYOS KÉP
              

Teljes szívből esedezem előtted: légy kegyelmes hozzám ígéreted
szerint! (Zsolt 119,58)

A mosolygástól már kezdenek az izmaim begörcsölni. Újabb családi
összejövetel van, és várjuk, hogy a sógorom elkészítse a szokásos
csoportképet. Gondosan beállítja a fényképezőgépet, hogy tiszta legyen
a kép, amiről felidézhetjük majd az eseményt. Nem számít, mennyi ideig
tart, a képnek nem szabad homályosnak lennie.
Lelki értelemben véve én is "élesre állítom a fényképezőt" minden
reggel, ha időt szánok a Biblia tanulmányozására. A képem arról, hogy
kicsoda Isten, és mit tett értem, egyre tisztább és élesebb lesz. De ha
elhanyagolom Isten Igéjét, a fénykép elhomályosodik, és elfelejtem,
hogy Isten szent, és nem nézi el a bűnt, vagy megfeledkezem arról, hogy
ő szerető és kegyelmes Isten. Ha tisztán látom, kicsoda Isten, és mit
akar, akkor tudok majd engedelmeskedni neki.

Imádság: Mindenható Istenünk, add, hogy napról napra jobban
megismerjünk téged és a te terveidet a világgal, addig a dicsőséges
napig, amikor szemtől szemben láthatunk meg. Ámen.

Ha reggel Istenre figyelünk, egész nap tisztán láthatjuk őt.
Marsha J. Wright (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK A CSALÁDI TALÁLKOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról