Csendes Percek április 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 29., Szo, 03:41:01 CEST


           2006. április 29. szombat            

Fil 2,1-15.

1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó
figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, 2 akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra
törekedjetek. 3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; 4 és senki se a
maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. 5 Az az indulat legyen
bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:# 6 mert ő Isten formájában
lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,# 7 hanem
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá
lett, és magatartásában is embernek bizonyult;# 8 megalázta magát, és
engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.# 9 Ezért fel
is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb,# 10 hogy Jézus nevére minden térd
meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;# 11 és minden nyelv
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.# 12 Ezért
tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán
jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel
és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13 mert Isten az, aki
munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének
megfelelően. 14 Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15 hogy
feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az
elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint
csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.

               SZÉLMALOM
               

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést
az ő tetszésének megfelelően. (Fil 2,13)

Egyszer, egy indonéz falun autóztam át, és feltűnt, hogy szinte minden
háznak a kertjében volt egy szélmalom. Sok szélmalom olyan volt, mint a
propelleres vitorlás repülő, vagy mint a kiterjesztett szárnyú sas.
Az egyik különösen magára vonta a figyelmemet, mert mulatságos volt a
szerkezete. Két fából faragott alak, Petruk és Gareng - a Jáva-szigeti
mitológia két bohócfigurája - állt szemben egymással egy kerékre
támaszkodva. A kerék összeköttetésben állt a szélmalommal. Ahogy
odanéztem, a két alak megmozdult. Ők forgatták a kereket, a kerék pedig
mozgásba hozta a szélmalmot. Úgy tűnt, hogy az egészet Petruk és Gareng
mozgatta, pedig a szél feszült neki a malom lapátjainak, és ennek a
forgása hozta mozgásba a kereket. A kerék pedig a figurákat. Nagyon
vicces volt!
A Szentlélek munkája jutott eszembe. Amikor mi hűségesen megtesszük,
amit Isten vár tőlünk, úgy tűnik, saját erőfeszítésünkből történik.
Pedig valójában a Szentlélek indít, hogy így cselekedjünk, ahogy Pál is
mondja a filippiekhez írt levélben. Ez egy nagy titok, ugyanakkor
bátorító és megnyugtató is, amikor Isten tetszésére igyekszünk élni.

Imádság: Istenünk, adj nekünk bátorságot és bizalmat, hogy megtegyük,
amit kérsz tőlünk, hiszen Szentlelked munkálkodik bennünk. Ámen.

Isten akaratát cselekedve átéljük a Szentlélek erejét.
Rudy Budiman (Noord-Holland, Hollandia)

IMÁDKOZZUNK INDONÉZIA NÉPÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról