Csendes Percek április 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 18., K, 03:41:01 CEST


            2006. április 18. kedd            

1Móz 32,23-33.

23 Jákób fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két
szolgálóját és tizenegy gyermekét, és átkelt a Jabbók-gázlónál. 24
Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. 25 Jákób pedig
ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen
hajnalhasadtáig. 26 De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a
csípője forgócsontját, és kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja a
tusakodás közben. 27 Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert
hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem.
28 Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő így felelt: Jákób. 29 Erre azt
mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél
Istennel és emberekkel, és győztél. 30 Jákób ezt kérte: Mondd meg nekem
a nevedet! De ő ezt mondta: Miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt.
31 Jákób Penúélnak nevezte el azt a helyet és ezt mondta: Bár láttam
Istent színről színre, mégis életben maradtam. 32 Már sütött a nap,
amikor átkelt Penúélnál, és sántított csípőjére. 33 Ezért nem eszik meg
Izráel fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte
Jákób csípőjének forgócsontján az inat. 

           TUSAKODÁS EGY IDEGENNEL
            

Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen
hajnalhasadtáig. (1Móz 32,25)

Általában hűvös vagyok a telefonban, ha idegenek hívnak, de ezt a hívót
egy közös barátunk irányította hozzám, ezért beszélgetésbe elegyedtem
vele.
A hívó valamelyik gyülekezet vezetője volt. Így összegezte
mondanivalóját: "Két erkölcsi probléma közt állok. Isten arra hív, hogy
szeretettel fogadjam a bűnösöket a gyülekezetben. Másrészt, meg kell
védenem a nyájat. Nos, mit tegyek?"
A beszélgetésünk közben jelentkező gondolatok és megerősítések
bennünket is megleptek. Ez egy szent beszélgetés volt, amelyben a
csendet és a szavakat Isten szerető gondviselése töltötte meg. A
megjegyzések és a kérdések konkrét megoldások felé vezettek bennünket.
Következményekre jöttünk rá, és megegyeztünk, kinek milyen lépéseket
kell tennie ezután. 15 perc múlva együtt imádkoztunk, azután letettük a
telefont.
Jákóbhoz hasonlóan egy "idegennel" való találkozás Isten jelenlétét
fedte fel az életemben. Köszönetet mondtam a telefonáló férfiért, aki
beavatott a problémájába, s ezáltal megmutatta, mit is jelent hűségesen
keresni Isten vezetését.

Imádság: Drága Istenünk, engedd, hogy életünk minden megtapasztalásában
megtalálhassunk téged. Ámen.

Egy idegennel való találkozásban lehet, hogy Istennel találkozom.
Betsey Heavner (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IDEGENEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról