Csendes Percek április 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 17., H, 03:41:01 CEST


            2006. április 17. hétfő            

5Móz 6,1-9.

1 Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt
parancsolta Istenetek, az ÚR, hogy tanítsam meg nektek; ezeket
teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 2
Féld Istenedet, az URat, és tartsd meg minden rendelkezését és
parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és
unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. 3 Hallgasd meg,
Izráel, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen
megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked
atyáid Istene, az ÚR. 4 Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül
az ÚR! 5 Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből és teljes erődből! 6 Maradjanak a szívedben azok az igék,
amelyeket ma parancsolok neked. 7 Ismételgesd azokat fiaid előtt, és
beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel,
akár fölkelsz! 8 Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként
a homlokodon. 9 Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra! 

             A LEGJOBB ÖRÖKSÉG
             

Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely
először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg
vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. (2Tim 1,5)

Gyermekkoromból az a kép maradt meg legélénkebben bennem, ahogy
édesanyám késő estig dolgozott kis cégünk könyvelésén. Olyankor végezte
ezt a munkát, miután már minden mással elkészült, és mi is lefeküdtünk.
Mindig egy rövid áhítattal, bibliaolvasással és imádkozással fejezte be
a napot.
Napközben gyakran mesélt nekünk a Bibliából, s arra is mindig ügyelt,
hogy vasárnap ott legyünk a gyülekezetben.
Édesanyám özvegy volt, és négy kisgyermeket nevelt egyedül. Önképzéssel
kitűnően végezte kis cégünk adminisztrációs munkáját, melyet édesapám
hagyott rá. Amikor anyám meghalt, munkája gyümölcseit hagyta ránk.
Mégis, a legnagyobb öröksége az, hogy megtanított bennünket a lelki
életgyakorlatra, a bibliatanulmányozásra és az imádkozásra. Ezt az
örökséget a nagymamájától és az édesanyjától kapta. Az Istenhez való
hűsége megmutatta nekünk az üdvösséghez és a teljes élethez vezető
utat.

Imádság: Kegyelmes Atyánk, köszönjük azokat, akik szeretetükkel
megmutatták nekünk a helyes utat. Segíts, hogy továbbadhassuk az
üdvösség üzenetét azoknak, akik életünk részei. Krisztus nevében
kérünk! Ámen.

Milyen példát mutatok azoknak, akikkel együtt élek?
Graciela Murillo Paniagua (Morelos, Mexikó)

IMÁDKOZZUNK A KISGYERMEKEKET NEVELŐ ÖZVEGYEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról