Csendes Percek április 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 15., Szo, 03:41:01 CEST


           2006. április 15. szombat            

1Móz 50,15-21.

15 Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: Hátha
József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a
rosszat, amit vele szemben elkövettünk! 16 Ezt üzenték tehát Józsefnek:
Apád megparancsolta nekünk halála előtt: 17 Ezt mondjátok Józsefnek:
Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat
követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád
Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. 18
Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte és ezt mondták:
Szolgáid vagyunk! 19 De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon
Isten vagyok én? 20 Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra
fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép
életét megtartsa. 21 Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és
gyermekeiteket! Így vígasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.


            A ROSSZ JÓRA FORDULHAT
            

Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt,
hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.
(1Móz 50,20)

Ha valami valaha szörnyű volt, akkor ez nagypéntekről elmondható. Ezen
a pénteken megölték a Megváltónkat. Isten Fiát keresztre feszítették,
mint egy közveszélyes bűnözőt. Ez hogy lehet jó?
Gyakran rossznak gondolt dolgok jóra fordulnak. Mózes első könyve
elmondja, hogyan adták el Józsefet a testvérei rabszolgának. Évek
múltán József Egyiptom vezetője lett, és egész családját, sok más
emberrel együtt megmentette a súlyos éhségtől. Ezt mondta testvéreinek:
"Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt."
Hasonlóképpen Isten Jézus szörnyű kereszthalála által vitte véghez a
legjobb dolgot, és ezáltal sokaknak üdvösséget szerzett az ő Fiában
való hit által. Aki Krisztusban hisz, annak része van az örök élet
ígéretében. Nagypéntek tehát jó hírt jelent.

Imádság: Drága Istenünk, segíts megértenünk, hogyan munkálkodsz mind
jó, mind rossz körülmények között. Köszönjük, hogy elküldted Fiadat
értünk a halálba. Segíts felismernünk ebben nyilvánvaló ajándékodat.
Ámen.

Hogyan tapasztaltad meg, amikor Isten a nehézségekből valami jót hozott
ki?
Michael Todd Fieberkorn (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY KEMÉNY IDŐKBEN IS BÍZNI TUDJUNK ISTENBEN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról