Csendes Percek április 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 14., P, 03:41:01 CEST


            2006. április 14. péntek            

Mk 15,21-32.

21 Kényszerítettek egy arra menő embert, cirénei Simont, Alexander és
Rufusz apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. 22 Elvitték
őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti: Koponya-hely, 23 és mirhás
bort adtak neki; de ő nem fogadta el. 24 Ekkor keresztre feszítették,
és megosztoztak a ruháin, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 25 Kilenc
óra volt, amikor megfeszítették. 26 Felirat is volt a kereszten az
ellene emelt vádról, amely így szólt: A ZSIDÓK KIRÁLYA. 27 Vele együtt
feszítettek keresztre két rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze
felől. 28 (És így teljesedett be az Írás, amely ezt mondja: "És bűnösök
közé számlálták.") 29 Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt
mondták: "Nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépíted három nap
alatt, 30 mentsd meg magadat, szállj le a keresztről!" 31 Hasonlóan
csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így
szóltak: "Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. 32 A
Krisztus, az Izráel királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és
higgyünk." Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve.

            NAGYPÉNTEK VALÓSÁGA
             

Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az
Isten jobbjára ült. (Zsid 10,12)

Amikor a templom ajtaját kinyitottam, láttam, hogy a szentély
gyertyákkal van megvilágítva, és egy gyászos fekete szalag van a
kereszten. Néhányan sötét arckifejezéssel ültek csendben a székükön. A
templom hátsó részében kerestem magamnak helyet, hogy gyorsan el tudjam
hagyni a termet, amennyiben túl lehangolónak találom a szertartást.
Ezelőtt soha nem voltam nagypénteki istentiszteleten. Nem szerettem a
megfeszítésre gondolni. Szívesen koncentráltam a húsvét vasárnapi
örömre, és átsiklottam a nagypénteki események felett, mert
kényelmetlenül éreztem magam miattuk.
Ott voltam a homályosan megvilágított templomban, hallgattam, hogy egy
fekete öltönyös ember a megfeszítés történetét olvassa. Az olvasás
végén emlékeztetett minket Krisztus hihetetlen áldozatára, amit örök
életünk érdekében hozott. Krisztus tette hirtelen valósággá és
személyessé vált számomra. Biztosabb hittel és azzal a vággyal hagytam
el a templomot, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, aki jobban szeret,
mint ahogy megérdemlem. Felismertem, hogy minél inkább megértem
nagypéntek valóságát, annál értékesebb lesz számomra a húsvét ajándéka.

Imádság: Drága Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük az örök élet ajándékát,
amit véreddel szereztél meg. Ámen.

Mi teszi Krisztus áldozatát személyessé számomra?
Vicki Hines (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A BÖJTI ISTENTISZTELETEKEN RÉSZTVEVŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról