Csendes Percek október 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 17., H, 03:41:01 CEST


            2005. október 17. hétfő            

ApCsel 9,36-42.

36 Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti:
Dorkász, vagyis Zerge. Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott
alamizsnát. 37 Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt.
Miután megmosták, kiterítették a felső szobában. 38 Mivel Lidda közel
volt Joppéhoz, a tanítványok, akik meghallották, hogy Péter ott van,
elküldtek hozzá két férfit, és kérték: "Késedelem nélkül jöjj át
hozzánk!" 39 Péter felkelt, és velük ment. Amikor odaért, felvezették a
felső szobába, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, sírtak és
mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített,
amíg velük volt. 40 Péter ekkor kiküldött mindenkit, letérdelt, és
imádkozott; azután a holttest felé fordulva ezt mondta: "Tábita, kelj
fel!" Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. 41
Péter odanyújtotta neki a kezét, és talpra állította; majd behívta a
szenteket és az özvegyeket, s megmutatta nekik, hogy él. 42 Elterjedt
ennek a híre egész Joppéban, és sokan hittek az Úrban. 43 Péter pedig
több napig Joppéban maradt egy Simon nevű tímárnál.

              GONDOSKODÁS
               

Jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek. (Ef
6,7)

Férjem krónikus betegségben szenved, aminek az a következménye, hogy
magatehetetlen, és egyre inkább csak rám van utalva. Ha Isten nem tesz
csodát, úgy látom, hogy hosszú időn keresztül nekem kell majd róla
gondoskodnom.
Akik a rendszeres ápoló szerepében találják magukat, sokszor úgy érzik,
mintha csapdába kerültek volna. Mi az értelme az örökös rendrakásnak, a
tehetetlen emberek etetésének, vagy az ápoltak panaszait hallgatni.
Talán a Mt 25,40-ben megtalálhatjuk a választ: "Amikor megtettétek
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek
meg." Ha gondoskodunk azokról, akiknek szükségük van ránk, akkor
Krisztusnak szolgálunk. Ebben rejlik életünk értelme.

Imádság: Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy eszünkbe jusson, hogy bármit
teszünk a te nevedben, azzal neked szolgálunk. Ámen.

Amit az Úr Jézus nevében teszünk, annak értéke van.
Barbara Windham (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁPOLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról