Csendes Percek október 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 14., P, 03:41:00 CEST


            2005. október 14. péntek            

1Kor 2,1-16.

1 Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem,
mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten
bizonyságtételét. 2 Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek
másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. 3 És én
erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. 4
Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival
hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; 5 hogy hitetek ne
emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
6 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e
világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, 7 hanem Isten
titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az
Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8 Ezt e világ
fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a
dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9 Hanem hirdetjük, amint meg
van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg
sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. 10 Nekünk
pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent
megvizsgál, még Isten mélységeit is. 11 Mert ki ismerheti meg az
emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely
benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak
Isten Lelke. 12 Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből
való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
13 Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal,
hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek
magyarázva. 14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének
dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes:
mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15 A lelki ember azonban
mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16 Mert ki ismerte meg úgy
az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme
van.

             KÉRDEZD MEG JÉZUST!             

Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te
törvényed. (Zsolt 119,18)

Nyáron gyakran nyitom ki az ablakot, hogy kiengedjek egy-egy fogságba
esett darazsat. De néha, amikor visszatérek, még mindig ugyanannál az
ablaknál döngicsélnek. Ilyenkor odatartok egy portörlőt, hogy
felmászhassanak, és óvatosan kiteszem őket a nyitott ablakon kívülre.
Még ilyenkor is visszarepül néhány a bezárt ablakhoz. Nem értik, hogy
egy láthatatlan fal megakadályozza őket, hogy berepüljenek. Hiába
mutatom meg az utat, néhány nem akar arra repülni, ahol a szabadság
várja.
A darazsakat látva eszembe jut, milyen makacs voltam én is Krisztus
keresésében. Emberi értelmemet ki nem elégítő szavak, elméletek,
kérdések és válaszok láthatatlan fala tartott fogságban. Végül egy nap
egy lelkész barátomat kérdeztem meg ezekről a dolgokról, és ő
egyszerűen csak annyit válaszolt: "Miért nem kérdezed meg Jézust?"
Ekkor őszintén imádkoztam Jézushoz, és kértem, mutassa meg az utat, és
rövidesen azt tapasztaltam, hogy ahelyett, hogy a logikámra
hagyatkoznék, bízni tudtam Isten szavában. Rájöttem, hogy Jézus
mellettem volt a harcaimban is, és azt mondta: "Hadd segítsek - ne úgy,
ahogy te akarod, hanem ahogy én." A méhekhez hasonlóan először én sem
értettem meg semmit. Most belül boldog vagyok, és döntéseimben Jézus
Krisztusra hagyatkozom.

Imádság: Köszönjük, Urunk, a türelmet, amit a téged keresők iránt
mutatsz. Ámen.

Nem logikával, hanem hittel követjük Jézust.
Brian Gaunt (Kelet-Yorkshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET KÉTSÉGEK GYÖTÖRNEK!
_____________________________

Könyvajánlat:

Christian Keller: ASKI 
     egy indiánfiú története
   (zsebkönyv, 104 oldal, 500 Ft)

  Aski egy kedves és szép navaho indián fiúcska.Az elbeszélés
érdekfeszítően mutatja be, hogy hogyan lesz egy belső harc
következtében a törzsi varázsló utódjelöltjéből a megváltó Isten
gyermeke és jövendő misszionáriusa. A sok apró izgalmas eseményen
keresztül átélhetjük a navaho indiánok nehéz és a természettel
összefonódó, küzdelmes életét is.

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról