Csendes Percek október 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 6., Cs, 03:41:00 CEST


           2005. október 6. csütörtök           

2Kor 4,16-5,10.

16 Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a
belső emberünk mégis megújul napról napra. 17 Mert a mi pillanatnyi
könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget
szerez nekünk, 18 mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig
örökkévalók.
1 Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől
készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei
házunk. 2 Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk
felölteni rá mennyből való hajlékunkat, 3 ha ugyan nem bizonyulunk
felöltözve is mezíteleneknek. 4 Mert mi is, akik e sátorban vagyunk,
megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem
felölteni rá amazt, hogy a halandót elnyelje az élet. 5 Isten pedig,
aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk a Lelket. 6 Tehát
mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol
lakunk az Úrtól; 7 mert hitben járunk, nem látásban. 8 De bizakodunk,
és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. 9
Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk,
kedvesek legyünk neki. 10 Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell
odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit
megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár
gonoszat.

             KAPU A MÁSIK HAZÁBA             

Az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem
tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig. (Préd 3,11)

Nemrégen meghalt egy drága barátnőm. Ilyenkor szemérmesen úgy szokás
mondani, "eltávozott", mert általában nem szívesen beszélünk a
halálról. Én azonban, amióta tanulmányoztam a 2Kor 5,1-et, valahogy
másképp látom ezt az elmenetelt. Az én barátnőm, már tudom, hazatért.
Elhagyta a fizikai világ ideig való sátrát, amit földi életében
használt, és most az örökkévaló hazában él. Amikor leállt a szívverése,
a földi útja befejeződött. Kénytelen volt itt hagyni szeretteit, de a
Krisztusba vetett hite folytán egy nagyszerűbb létformába került. Ott
most már újra erős és egészséges, mentes minden fájdalomtól.
Fogantatásom után előbb kilenc hónapot töltöttem az édesanyám méhében,
és aztán megszülettem. Ekkor vette kezdetét földi pályafutásom. De egy
napon majd az én szívem is megszűnik dobogni, és akkor majd tovább
költözöm az Istennel való új életbe. Isten örök életet készített
számunkra, és minket is így teremtett.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy a halál nem a véget jelenti, hanem
egy új és dicsőséges élet kapuját, ahol nincs baj, fájdalom. Segíts
minden napunkat az örök élet bizonyosságában töltenünk, amit a te
országodban élhetünk. Ámen.

Krisztus követőinek a halál a mennyei élet kapuja.
Shirley M. Corder (Western Cape, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK EGY GYÁSZOLÓ TESTVÉRÜNKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

T. Austin Sparks: Mi az ember?
  (A-5, 88 oldal, 500 Ft)

Mi az ember, miből is áll az ember?
A tudományos világ is próbálja elemezni ezt a kérdést, de mindenekelőtt
számunkra a legelfogadhatóbb forrás, a Biblia foglalkozik ezzel a
kérdéssel, mi az ember, hogyan lett az ember, milyen részekből áll. A
szerző egy olvasmányos, gondolatait és elmélkedéseit elénk táró,
további gondolkodásra késztető írást ad közre. A könyvben olvashatunk
az ember rendeltetéséről, a lehetőségről, amit kap földi élete során,
az újjászületésről, a megszentelődésről, az ember testéről, lelkéről,
szelleméről, a megtévesztettségről, a megtévesztés szelleméről, Isten
Szelleméről és a feltámadott szellemi testről is más témák mellett. 
A szerző neve Watchman Nee könyveiből ismert, aki gyakran hivatkozott
rá írásaiban.

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról