Csendes Percek október 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Okt. 5., Sze, 03:41:00 CEST


            2005. október 5. szerda            

Lk 18,18-27.

18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte Jézustól: "Jó Mester, mit
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19 Jézus ezt válaszolta neki:
"Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20 A
parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj
hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21 Ő pedig így szólt: "Ezt mind
megtartottam ifjúságomtól fogva." 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így
szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat,
oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és
kövess engem." 23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon
elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt:
"Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk
van. 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az
Isten országába bejutni." 26 Akik pedig ezt hallották, megkérdezték:
"Akkor ki üdvözülhet?" 27 Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek,
az Istennek lehetséges."

              VÉGTELEN HATALOM              

De az Úr ezt mondta Mózesnek: Hát olyan kevés az Úr ereje? Majd
meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem. (4Móz 11,23)

Egy barátommal beszélgettem, akinek a családjában már évek óta
megoldatlan maradt egy bizonyos probléma. Amikor azt ajánlottam, hogy
imádkozzunk érte, azt válaszolta: "Ez a probléma még Istennek is túl
nagy, hogy megoldja." Arra gondoltam, milyen furcsa válasz ez olyan
valakitől, aki kapcsolatban áll Istennel.
Később a napi bibliaolvasásom során Mózes és Isten beszélgetéséhez
érkeztem 4Móz 11-ben. Bár Mózes szoros kapcsolatban állt Istennel,
mégis kételkedett. Hasonlóan a tanítványok is egyik csodát a másik után
látták, mégis kételkedtek, hogy Jézus meg tud etetni egy több ezer fős
tömeget. Furcsa módon mindegy, milyen közel állunk Istenhez, képesek
vagyunk kételkedni benne, hogy meg tudja oldani problémáinkat.
Isten hatalmának azonban nincs határa. Jézus azt mondta: "Ami
lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lk 18,27) Hányszor
kell ezt Istennek elmondania, míg végre elhisszük?

Imádság: Drága Urunk, segíts nekünk bízni benned, hogy életünk minden
válságán és megpróbáltatásán át tudsz vezetni bennünket. Emlékeztess
bennünket naponta végtelen hatalmadra és irgalmadra. Ámen.

Isten hatalma nagyobb, mint a legnagyobb problémánk.
Jack Cymerman (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÁLSÁGBAN LÉVŐKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

H. A. Ironside: A négyszáz „csöndes” év
  Malakiástól Mátéig
  (A-5, 64 oldal, 400 Ft)

  Az Ószövetség azzal végződik, hogy a zsidó nép a babiloni fogságból
visszatért a hazájába, de mindenestől kiszolgáltatott a perzsa királyok
kénye-kedvének, és sóvárgott elveszített szabadsága után...
  Az Újszövetség első lapjain ugyanezt a népet látjuk, immár erősen
megsokasodva, ugyanabban az országban, de most már római fennhatóság
alatt. még inkább elkeseredve az új elnyomó uralom miatt.
  Mi történt közben?
  Milyen események játszódtak le azon századok alatt, melyeket
gyakran hívnak a „négyszáz csöndes év"-nek, mivel a Biblia nem
válaszol ezekre a kérdésekre?
  Azok az évek a zsidó nép számára mindennek mondhatók, csak
nyugodtaknak nem. Szörnyűséges felfordulás időszaka volt az, mind
vallási, mind szellemi vonatkozásban.
H. A. Ironside a rá jellemző éleslátással és világossággal rostálja át
az olyan megbízható feljegyzéseket, amelyek Josephus Flaviusnál és a
Makkabeusok első könyvében találhatók, hogy a ,négyszáz csöndes év"-nek
ezt az áttekinthető és olvasmányos elbeszélését adja elénk, amely Isten
ma élő népe számára is fontos tanítás és figyelmeztetés.

Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról