Csendes Percek november 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 19., Szo, 03:41:01 CET


           2005. november 19. szombat           

1Jn 1,1-10.

1 Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az
élet igéjéről. 2 Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és
bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet,
amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. 3 Amit
tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával
és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 4 Ezt azért írjuk meg nektek, hogy
örömünk teljes legyen.
5 Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek,
hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. 6 Ha azt
mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor
hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. 7 Ha pedig a világosságban
járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van
egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden
bűntől. 8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg,
és nincs meg bennünk az igazság. 9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz
ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. 10
Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs
meg bennünk az ő igéje. 

             AZOK A CSÚF FOLTOK
             

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és
megtisztít minket minden gonoszságtól. (1Jn 1,9)

Készültem a bibliaórára, amit nekem kellett tartanom. Már csak fel
kellett öltöznöm, és meg kellett etetnem Sarge-ot, a kutyám. Elég
ostobán előbb felvettem a hófehér inget, majd a tiszta ruhám, azután a
hátsó ajtóhoz mentem, és hívtam Sarge-ot, hogy enni adjak neki.
A hátsó udvar aznap ráadásul kissé sáros volt, Sarge pedig nagy
lelkesedéssel kirontott, hogy üdvözöljön. Mielőtt leállíthattam volna,
már ugrott is, és az öltözékem tüstént tele lett a kutyamancs
nyomaival. Már nem volt időm az átöltözésre, ezért egy nedves
törülközővel igyekeztem magam rendbe hozni, ami nem volt kifejezetten
sikeres. Amikor bementem a templomba, néhányan finoman így érdeklődtek:
"Mi történt Weldon testvér? Olyan megviseltnek látszik!"
Az eset arra is figyelmeztet: az ember bizony a lelkét is könnyen képes
beszennyezni a bűnnel. Életünk során könnyen ragadhatnak ránk csúf
foltok, ha nem vigyázunk. Ezeken nem segít sem filozófia, sem a
"megvilágosodás ösvénye", afféle "nedves törülközők". Megbocsátásra,
gyógyulásra, egy új életre van szükségünk. A bűneink foltjait egyedül a
Megváltó tudja eltüntetni. Hálás vagyok érte, hogy Krisztusban
rátaláltam.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy felajánlod nekünk a gyógyulást és
bűneink bocsánatát! Segíts minket elfogadni ma is a te végtelen
kegyelmed ajándékát. Ámen.

Krisztus mindig kész megtisztítani bennünket a bűneinktől.
Weldon C. Bares (Louisiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK BŰNÖSNEK ÉRZIK MAGUKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról