Csendes Percek november 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 9., Sze, 03:41:01 CET


            2005. november 9. szerda            

2Móz 35,30-36,7.

30 Akkor ezt mondta Mózes Izráel fiainak: Nézzétek! Az ÚR név szerint
elhívta Becalélt, Húr fiának, Úrínak a fiát Júda törzséből. 31
Betöltötte isteni lélekkel, bölcsességgel, értelemmel és képességgel
mindenféle munkára, 32 hogy terveket készítsen az arany, az ezüst és a
réz feldolgozására, 33 a foglalatba való kövek vésésére, fafaragásra és
mindenféle tervezőmunka elvégzésére. 34 Azzal a képességgel is
felruházta, hogy tanítson a Dán törzséből való Oholíábbal, Ahíszámák
fiával együtt. 35 Nagy hozzáértéssel ajándékozta meg őket, hogy el
tudjanak készíteni mindenféle faragó, szövő, hímző és takácsmunkát kék
és piros bíborból, karmazsin fonálból és lenfonálból, és elvégezzenek
minden munkát és terveket készítsenek. 
1 Ekkor Becalél és Oholíáb mindazokkal a hozzáértő férfiakkal együtt,
akiknek bölcsességet és értelmet adott az ÚR, hogy el tudják készíteni
a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, elkészíttette azokkal
egészen úgy, ahogyan megparancsolta az ÚR. 2 Hívatta tehát Mózes
Becalélt és Oholíábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek
bölcsességet adott az ÚR, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy
hozzáfogjon a munka elvégzéséhez. 3 Ezek átvették Mózestől mindazokat a
felajánlott dolgokat, amelyeket Izráel fiai hoztak a szentély
istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. Ezenkívül is vittek
hozzá minden reggel önkéntes áldozatokat. 4 Eljöttek mindazok a
hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak,
mindenki a maga mesterségében, amiben dolgozni szokott. 5 És ezt
mondták Mózesnek: Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges
azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését
megparancsolta az ÚR. 6 Ekkor megparancsolta Mózes, hogy vigyék hírül a
táborban, hogy se férfi, se asszony ne készítsen semmit felajánlásul a
szentély számára. És a nép abbahagyta az ajándékhordást. 7 Mert elég
volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt még maradt is.

             MINDEN JÓ ADOMÁNY
             

Joppéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita ... Ez a nő sok jót
tett, és bőven osztott alamizsnát. (ApCsel 9,36)

Mi a közös az ötvösben, aki ékköveket illeszt a foglalatba, abban, aki
ügyesen bánik a varrótűvel, és egy jó építőmunkásban? Mindannyian
rendelkeznek a szent sátor felépítéséhez szükséges képességekkel. A
szent sátor volt a Sinai pusztában vándorló zsidók istentiszteleti
helye. Valóban olyan fontos a fürgén csattogó kalapács, vagy a
díszítőszegély tökéletesen egyenes vonalú felvarrása? Igen! Ezek olyan
fontos munkák, hogy a Biblia név szerint megemlékezik a két
mesteremberről, Becalélről, és Oholiábról. (2Móz 31,1-11) Az
Újszövetség igéi alapján pedig örökre emlegetni fogjuk Dorkászt, aki az
általa varrott ruhákkal segített a rászorulókon.
A kapott adományaink többet jelentenek egyszerű rátermettségnél. Ezek
Isten ajándékai. A Mózes könyvében, vagy az Apostolok Cselekedeteiben
olvasott személyekhez hasonlóan mi is használhatjuk képességeinket az
Úr szolgálatában mások javára. Jelentkezhetünk önkéntes mezőgazdasági
munkára, vagy a gyülekezeti nagytakarításra. Varrhatunk ruhákat, vagy
segíthetünk a segélyszervezetek munkáiban, idős embereknek, vagy
egyedülálló anyáknak a ház körüli kisebb javításokat végezhetjük el.
Dorkász, Becalél, és Oholiáb példája szerint képességeinkkel Istent
dicsőíthetjük.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy tőled kapott adományainkkal
szolgálhassunk a rászorulóknak. Ámen.

Isten azért ad nekünk ajándékokat, hogy továbbadjuk.
Maureen Baird (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK GYÜLEKEZETÜNK MISSZIÓS MUNKÁJÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról