Csendes Percek november 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 8., K, 03:41:00 CET


            2005. november 8. kedd            

Ézs 40,28-31.

28 Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a
földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme
kifürkészhetetlen.
29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
30 Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is
megbotlanak.
31 De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. 

            A VÁLTOZHATATLAN ISTEN
            

Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok! (Mal 3,6)

A múltkor régi dolgokról beszélgettünk, és elmeséltem a 17 éves
fiamnak, hogy kiskorában hogyan emeltem fel őt a házunk magas
kerítésének tetejére. Ezután kértem, hogy ugorjon le kiterjesztett
karokkal, és én a levegőben majd elkapom. Hittel, bizalommal és
mosolyogva ugrott felém, és én ígéretemhez híven mindig biztosan
elkaptam.
Incselkedve mondtam most neki: "Ha azt mondanám, ugorj le most egy
ilyen falról, biztosan nem tennéd meg!" A válaszát nem fogom
elfelejteni: "Nem, nem ugranék" -mondta. Azután egy rövid szünet múlva
mosolyogva folytatta: "Persze, most is bízom benned, de azt hiszem, már
nem tudnál elkapni a levegőben." Teljesen igaza volt. Ő nehezebb lett,
én meg idősebb, és nincs már meg az erőm erre, úgy, mint azelőtt.
Eszembe jutott, hogy szerencsére nekünk olyan Megváltónk van, aki nem
változik az idők múlásával. "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz." (Zsid 13,8) Ez az ígéret mindörökké megáll. Mi növekedhetünk,
sokasodhatnak a gondjaink, de Megváltónk nem fárad, nem öregszik, nem
válik képtelenné arra, hogy elkapjon minket, mint apa a fiát. Bízhatunk
Istenben, aki vigyáz reánk, ha kérését teljesítjük.

Imádság: Mindenható Istenünk, köszönjük változhatatlan szeretetedet és
gondviselésedet. Segíts mindig engedelmeskednünk neked, tudva, hogy
vigyázol ránk. Ámen.

Isten a szeretet kitárt karjaival vár reánk.
Edward A. Baryeh (Ashanti, Ghána)

IMÁDKOZZUNK AZ APÁKÉRT ÉS FIAIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról