Csendes Percek november 7.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Nov. 7., H, 03:41:01 CET


            2005. november 7. hétfő            

Róm 10,9-13.

9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten
feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. 10 Mert szívvel hiszünk,
hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 11 Az
Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 12 Nincs
különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő
bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; 13 amint meg van írva: "Aki
segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."

              LELKI EGYSÉG
              

Jézus így imádkozott: "Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által,
amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!" (Jn 17,11)

Feleségemmel nemrég költöztünk be egy öregotthonba egészségi okokból.
Mivel csak 74 évesek vagyunk, mi vagyunk itt a legfiatalabbak. A
többiek 85 és 102 év közöttiek. Az elején nem találtuk a helyünket, és
zavart, hogy olyan "fiatalok" vagyunk. De hamar felfedeztük, milyen jó
lelkületet árasztanak a bentlakók, és a személyzet is.
Mindenki barátságos és együttérző volt, és őszintén érdeklődött a másik
ember iránt. Nemzetiségüket tekintve tarka képet mutattak a bentlakók
és a személyzet tagjai, akik segítettek és gondoskodtak rólunk. Volt
közöttük bosnyák és egy afrikai is, és egy háromgyerekes fiatal anya. A
műveltség terén, valamint vallásunk szerint is különbözőek voltunk.
Úgy tapasztaltam, hogy ebben az otthonban a lelki egységünk a
sajátosságaink felett való. Különbözőségeink ellenére mindannyian Isten
gyermekei vagyunk ugyanazokkal a problémákkal és vágyakkal. Az az
imádságom, hogy az emberek szerte a világon megtanuljanak annak az
egységnek lelkületében élni, amelyről Jézus beszélt, és amelyről a mi
otthonunk is bizonyságot tesz.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy megtanuljuk, hogyan kell gyermekeidként
együtt dolgoznunk, élnünk, örülnünk és imádkoznunk. Ámen.

Istennek tetsző, ha áthidaljuk a közöttünk lévő különbségeket.
William R. Gentry (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ IDŐSEKÉRT ÉS GONDOZÓIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról