Csendes Percek június 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 24., P, 03:41:01 CEST


            2005. június 24. péntek            

Ef 4,1-16.

1 Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón
ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, 2 teljes alázatossággal,
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, 3
igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 4 Egy
a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is:
5 egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 6 egy az Istene és Atyja
mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.
7 A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke
szerint adatott. 8 Ezért mondja az Írás: "Felment a magasságba,
foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek." 9 Az pedig,
hogy "felment", mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a
földre. 10 Aki leszállt, az "fel is ment", feljebb minden égnél, hogy
betöltse a mindenséget. 11 És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat
prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és
tanítókul, 12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a
Krisztus testének építésére, 13 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az
Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus
teljességét elérő nagykorúságra, 14 hogy többé ne legyünk kiskorúak,
akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az
emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; 15 hanem az
igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá,
aki a fej, a Krisztus. 16 Az egész test pedig az ő hatására
egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével,
és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik
önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.

             EGYSÉG KRISZTUSBAN             

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan
teszitek is. (1Thessz 5,11)

Nemrégen eljegyeztük egymást a főiskolás barátnőmmel. Amikor Maryvel
találkoztunk, mind a kettőnknek erős hite volt, amely az
istentiszteleteken, ifjúsági órákon, egyházi táborokban és más
összejöveteleken való, évek óta tartó részvételből fakadt. De a
meggyőződésünk azt a lehetőséget is magában hordozta, hogy
félreértéseket és fájdalmat fog okozni kezdődő kapcsolatunkban. Mary
római katolikus, és a családja szorosan kötődik az egyházhoz. Én
viszont meggyőződéses protestáns vagyok, metodista lelkészek fia és
unokája. 
Közös alapot keresve a Szentírást olvastuk, látogattuk egymás
gyülekezetét, és őszintén megosztottuk egymással meggyőződésünket.
Egyszer csak rájöttünk, hogy több minden köt össze bennünket, mint
vártuk. Ahogy igyekeztünk jobban megismerni a másik lelki örökségét és
gyakorlatát, nem csak jobban megértettük egymást, de saját hitünk is
növekedett. 
Krisztus arra hív, hogy benne egyek legyünk, és országáért
munkálkodjunk már itt a földön, bármilyen keresztyén hagyományhoz
kötődjünk is. Mivel a hasonlóságaink felülmúlják a különbözőségeinket,
töltsük be Krisztus parancsát, és legyünk egy test és egy lélek. 

Imádság: Urunk, segíts, hogy használjuk ajándékaidat, amelyeket
szeretetben egymás építésére adtál. Ámen.

Hogyan segíthetem elő a hívők összefogását?
Steve Yoost (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A JEGYESPÁROKÉRT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Erwin W. Lutzer: Ki vagy te, hogy ítélkezel?
(Meg kell tanulni különbséget tenni igazságok, fél-igazságok és
hazugságok között.)
(A-5, 168 oldal, 800 Ft)

Volt idő, amikor számított az igazság. Valójában időnként az igazság
olyan sokat számított, hogy a szeretet hiányzott. Napjainkban átestünk
az ellenkező végletbe. A szeretet lépett az igazság helyébe, és ami az
egységet illeti, fontosabb bármely más tantételnél, - beleértve az
evangéliumot is. Jobb elviselni az eretnekséget, halljuk az érvelést.
mint hogy szeretetlennek tűnjünk a világ előtt. Így. az egység lobogója
alatt, szinte bármilyen tantételbeli elhajlást tolerálunk, és az
erkölcsi elvek megsértését gyorsan megbocsátjuk.
Jézus megmutatta, hogy a szeretet nem összeegyeztethetetlen a
tévedéssel kapcsolatos figyelmeztetésekkel. sőt a hamis tanítók
elítélésével sem.
De hol húzzuk meg a határt? Melyik az a pont. amikor azt kell
mondanunk: "Ebből elég!"?
Ez a könyv a különbségtételről szól, arról a képességről, amellyel meg
tudjuk különböztetni a hamisat az igaztól; vagy még inkább, a hamisat a
féligazságtól.
Csatlakozz hozzám ezen az utazáson! Fedezzük fel együtt, hogyan
húzhatnánk meg újra megfelelelően azt a vonalat, amely megkülönbözteti
a Gyülekezetet a világtól. Vállaljuk magunkra szeretettel a
figyelmeztetés, az intés és egymás tanításának a feladatát azzal a
reménységgel, hogy drága alapokat állíthatunk vissza, amelyek
elvesztek, amikor elért bennünket a világ szelleme.
A feladat sürgető. Kérjük Isten erejét, hogy meg tudjuk tenni azt,
aminek megtételére szükség van.
 
Evangéliumi kiadó
1066 Budapest, Ó utca 16.
rendeles at evangeliumikiado.hu
http://www.evangeliumikiado.hu/További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról