Csendes Percek június 21.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 21., K, 03:41:00 CEST


            2005. június 21. kedd             

Róm 8,18-27.

18 Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a
dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. 19 Mert a teremtett világ
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. 20 A teremtett világ
ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az
által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, 21 hogy a
teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából
Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. 22 Hiszen tudjuk, hogy az
egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez
ideig. 23 De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Lélek első
zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra,
testünk megváltására. 24 Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az
a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; hiszen amit lát
valaki, azt miért kellene remélnie? 25 Ha pedig azt reméljük, amit nem
látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 26 Ugyanígy segít a Lélek is a
mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni,
ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan
fohászkodásokkal. 27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek
gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.

              A LÉLEK ÁLTAL
              

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a
Lélek által. (Ef 6,18)

Az imádság évek óta a mindennapjaim része. Még imafüzetet is vezettem,
olvastam az imádságról, és imaalkalmakon vettem részt. Mégis mindig
arra vágytam, hogy "jobban" tudjak imádkozni. Végül rájöttem, hogy nem
a fejemmel (a tudásommal) van a baj, hanem a szívemmel (az
érzéseimmel).
Akkor tanultam meg a Szentlélek segítségét kérni imádságaimhoz, amikor
az édesanyám szenvedése és halála mélyen megrendített. Édesanyámat a
rákos betegség gyorsan, mégis nehezen győzte le, és betöltetlen űrt
hagyott életemben. Fájdalmaim között, Isten kegyelmét keresve nem
tudtam, hogyan imádkozzak. Azután megértettem, hogy nem is kell tudnom.
Csak kérnem kellett a Szentlelket, aki fájdalmas kiáltásaimat Istenhez
eljutó imádsággá formálta.
Tanulmányaim során az eszemmel felfogtam, hogy a Szentlélek imádkozik
értem az Isten akarata szerint, és ő tanít meg imádkozni. Édesanyám
halála után a szívemmel is ráéreztem, hogy többről van szó, mint emberi
megértésről: a Szentlélek bölcsességére és erejére van szükség, aki
közbenjár értem, amikor én már nem tudok imádkozni.

Imádság: Ó, Istenünk, hadd ismerjünk meg téged a Szentlélek által.
Szeretnénk a Lélekre hagyatkozni, aki könyörög értünk, amikor mi nem
tudunk imádkozni. Ámen.

Az imádság az jelenti: megengedjük, hogy Isten igazsága az eszünktől a
szívünkig hatoljon.
Janet Sheely (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK A BÁNKÓDÓ CSALÁDTAGOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról