Csendes Percek június 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 6., H, 11:13:18 CEST


                2005. június 5. vasárnap

Mk 10,35-45.

35 Ekkor Jézushoz lépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak
hozzá: "Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk." 36 Jézus
megkérdezte tőlük: "Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?" 37 Ők pedig
ezt mondták neki: "Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a
bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején." 38 Jézus így
válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat,
amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel,
amellyel én megkeresztelkedem?" 39 Mire ők így feleltek neki: "Meg tudjuk
tenni." Jézus ekkor ezt mondta nekik: "Azt a poharat, amelyből én iszom,
kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem,
megkeresztelkedtek, 40 de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem
az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészíttetett." 41
Amikor ezt a tíz tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra.
42 De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: "Tudjátok, hogy azok, akik
a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik
hatalmaskodnak rajtuk. 43 De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá
akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; 44 és aki első akar lenni
közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. 45 Mert az Emberfia sem azért
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja
váltságul sokakért."

               KÖVETŐK VAGY VEZETŐK?

Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem. (Mk 8,34)

Jakab és János követték Jézust, és legbensőségesebb tanítványi körének
tagjaivá váltak. Amikor azt kérték, hogy Jézus különleges helyet adjon nekik
majd maga mellett a mennyek országában, Jézus egy jobb utat mutatott
nekik. Magához hívta a tanítványokat, és így szólt hozzájuk: "Aki naggyá
akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek,
az legyen mindenki rabszolgája." (Mk 10,43-44)
Sokan közülünk inkább vezetők akarnak lenni, mintsem követők, de Jézus
csak követőket vár. A mi gondolataink talán valamilyen személyes előny
vagy haszonszerzés körül forog, de Jézus azt kéri, vegyük fel keresztünket
naponta, és úgy kövessük őt.
Ha valóban minden időben hiszünk Jézus Krisztusban, és odaszánjuk
magunkat a neki és másoknak való szolgálatra, gazdag lelki áldásokat
nyerhetünk. Amikor lelki testvéreink felé szeretettel szolgálunk,
közösségünk egyre mélyül velük, és Krisztussal is.

Imádság: Drága Urunk, segíts minket a te követésedben. Erősíts lelki
testvéreink és embertársaink felé való szolgálatunkban, hogy az egész világ
megismerhesse Jézus Krisztust. Ámen.

A Krisztus követői szolgáló lelkületűek.
Philip Tsemg püspök (Tajvan)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZI VEZETŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról