Csendes Percek június 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Jún. 1., Sze, 03:41:01 CEST


            2005. június 1. szerda            

Mk 9,14-29.

Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük,
írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az
egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő
pedig megkérdezte tőlük: "Miről vitatkoztok velük?" A sokaságból így
felelt neki valaki: "Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma
lélek van; és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik,
fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék
ki, de nem tudták." Jézus így válaszolt nekik: "Ó, hitetlen nemzedék,
meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt
elém!" Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta
a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. Jézus
megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?" Mire ő ezt
válaszolta: "Gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is,
hogy elpusztítsa, de ha valamit lehet tenned, szánj meg minket, és
segíts rajtunk!" Jézus ezt mondta neki: "Ha lehet valamit tennem? -
Minden lehetséges annak, aki hisz." Erre azonnal felkiáltott a gyermek
apja, és így szólt: "Hiszek, segíts a hitetlenségemen!" Amikor meglátta
Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt
mondva neki: "Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki
belőle, és ne menj bele többé!" Erre az felkiáltott, erősen megrázta
őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy
sokan azt mondták: vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához
térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba,
tanítványai megkérdezték tőle maguk között: "Mi miért nem tudtuk
kiűzni?" Ő pedig ezt mondta nekik: "Ez a fajta semmivel sem űzhető ki,
csak imádsággal."

             HALL ENGEM VALAKI?             

Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: "Hiszek, segíts
a hitetlenségemen!" (Mk 9,24)

Rendszeresen imádkoztam a családunkban meglévő, a kábítószer, a
szorongás és a depresszió okozta problémákért. Vajon meghallotta-e
Isten imáimat? Csalódottságomban lassanként felhagytam az imádkozással.
Ehelyett barátaimhoz fordultam vigasztalásért. Nagyon segítőkészek
voltak, de éreztem, hogy valami hiányzik az életemben. Újra eszembe
jutott az imádság. Ez talán nem is annyira a problémám azonnali
megoldásának várása volt, hanem inkább annak a bizalomnak a kifejezése,
hogy Isten jót fog kihozni bajainkból. Tudatosan eldöntöttem, hogy újra
Istenhez fordulok, és nyitott maradok a válaszára.
Nem sokkal később családunkat nagy veszteség érte, kisebbik fiunk
öngyilkos lett. Amíg az együttérzően érdeklődő barátainknak sablonos
válaszokat adtam, Isten felé egy szavam sem volt. Csupán összetört
szívemet kínálhattam fel neki. Viszonzásul Isten engedte megéreznem,
hogy ő is osztozik bánatomban. Nem adott gyors válaszokat, és engem sem
sürgetett a beszédre. Egyszerűen csak együtt jártunk, csendben. És ez
imádság volt.

Imádság: Urunk, segíts, hogy akkor is bízzunk benned, amikor úgy
érezzük, távol vagy tőlünk. Ámen.

Isten fájdalmaink csendjében is közel van hozzánk.
Anne C. Aker (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A CSALÁDOKÉRT, AMELYEKBEN ÖNGYILKOSSÁG TÖRTÉNT!
_____________________________

Könyvajánlat:

Dr. Erdélyi Judit: Az Okkultizmus – tudomány vagy vallás?

A füzet egy, a Fontos kérdések előadás sorozatban elhangzott előadást
tartalmaz. A szerző egy évtizede foglalkozik a természetgyógyászat
bibliai alapú kritikájával, valamint az egészség, betegség, halál
kérdésével. Ebben a füzetben megismerkedhetünk az okkultizmus
definíciójával, történelmi gyökereivel és a Biblia szerinti hátterével,
továbbá a modern okkultizmus által alkalmazott alapvető kifejezésekkel
(parapszihológia, tudatalatti, energia, ezoterika), illetve az okkult
gyakorlat főbb csoportjaival (bálványimádás, mantika, mágia), és
betekintést kaphatunk korunk terebélyesedő világvallásába, a New
Age-be.
Ára: 300 Ft.-

Ébredés Alapítvány
2119 Pécel, Pf. 17
Tel.: (28) 452-334/113 mell.
bsz at bibliaszov.hu
http://www.bibliaszov.huTovábbi információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról