Csendes Percek július 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 30., Szo, 03:41:01 CEST


            2005. július 30. szombat            

Ez 34,11-16.

11 Mert így szól az én Uram, az ÚR: Majd én magam keresem meg juhaimat,
és én viselem gondjukat. 12 Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak,
amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem
gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak
szétszóródtak egy felhős, borús napon. 13 Kivezetem őket a népek közül,
és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre.
Legeltetni fogom őket Izráel hegyein, a völgyekben és az ország minden
lakóhelyén. 14 Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izráel magas hegyein
fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek, és kövér legelőn
legelésznek Izráel hegyein. 15 Én legeltetem juhaimat, és én keresek
nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az ÚR. 16 Az elveszettet
megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a
gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket,
ahogy kell. 

            AZ ELVESZETT BÁRÁNY
             

Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, ... úgy viselem gondját
juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak. (Ez
34,12)

Nagyon aggódtam a kisebbik fiam miatt. Eltévelyedett, és éppen az
ellenkező utat választotta, mint amelyre az apja és én szerettük volna
segíteni. Gyerekkorában a családdal együtt ő is járt a gyülekezetbe, de
ifjúként ellenszegült, és a romlás felé hajolt. Ivott, és az élet egyéb
problémáival küszködött. Isten vigasztalásának keresése helyett őt
hibáztatta, és menekült előle.
Az egyik éjjel újra elfogott az aggódás, és nem tudtam aludni.
Elővettem a Csendes Perceket és a Bibliát, és kértem Istent, szóljon
hozzám. Csalódottan láttam, hogy az aznapi igeszakasz az Ez 34,11-16
volt. Ezékiel könyve általában nem a vigasztalásról volt ismeretes
előttem, így csendesen felsóhajtottam magamban: "Na, ez a mai éjszaka
nem fog rajtam könnyíteni!" Mennyire meglepődtem, amikor ezeket a
bátorító és ígéretes szavakat olvastam: "Az elveszettet megkeresem, az
eltévedtet visszaterelem." (Ez 34,16)
Az igéket olvasva meggyőződésemmé lett, hogy Isten ki fogja szabadítani
a fiamat a gonosz és az ivás hatalmából, és visszavezeti őt az Istennel
való közösségbe. Elmúlt a félelmem, hálát adtam Isten ígéretéért és
vigasztalásáért, és békésen elaludtam.

Imádság: Köszönjük neked, Jó Pásztorunk, hogy megkeresed az elveszettet
és hazavezeted. Ámen.

Isten minden tőle eltévelyedett embert keres.
Linda Reynolds (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELVESZÍTETTÉK A HITÜKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról