Csendes Percek július 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 24., V, 03:41:02 CEST


           2005. július 24. vasárnap            

Jn 4,5-15.

5 Jézus eljutott Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve.
Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákób adott fiának, Józsefnek.
6 Ott volt Jákób forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a
forrásnál; az idő délfelé járt. 7 Egy samáriai asszony jött vizet
meríteni. Jézus így szólt hozzá: "Adj innom!" 8 Tanítványai ugyanis
elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. 9 A samáriai asszony ezt
mondta: "Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai
vagyok?" Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. 10 Jézus így
válaszolt: "Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól
hozzád: Adj innom! te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő
vizet." 11 Az asszony így szólt hozzá: "Uram, merítő edényed sincs, a
kút is mély: honnan vennéd az élő vizet? 12 Talán nagyobb vagy te
atyánknál, Jákóbnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből
ivott, sőt fiai és jószágai is?" 13 Jézus így válaszolt neki: "Aki
ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, 14 de aki abból a vízből
iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök
életre buzgó víz forrásává lesz benne." 15 Az asszony erre ezt mondta:
"Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen
idejárnom meríteni." 

               ÉLŐ VÍZ
                

Jézus így válaszolt neki: "Aki ebből a vízből iszik, ismét
megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha
többé meg nem szomjazik." (Jn 4,13-14)

Egy hetes távollét után a feleségemmel a reggeliző asztalnál ülve a
tornácot és a kerti gyepet nézegettük. Észrevettük, hogy a virágaink
elszáradtak, némelyik már majdnem elpusztult a vízhiánytól. Azonnal
megöntöztem mindegyiket, és elkezdtem a füvet is locsolni. Arra
gondoltam, talán még megmenthetek néhányat. Kis idő múlva láttam, hogy
néhány virág feléledt. Élettel telinek tűntek, mintha folyamatosan
kaptak volna vizet. Micsoda változás!
Ez az élmény arra emlékeztetett, hogy mi emberek kiszáradtnak,
magányosnak, reményvesztettnek érezhetjük magunkat, és a probléma
megoldásában ilyenkor sokszor csak a saját forrásainkra támaszkodunk.
Pedig a kiszáradt növényhez hasonlóan, nekünk is vízre van szükségünk,
élő vízre, amit csak Krisztustól kaphatunk.
Mint a samáriai asszony, Jézus Krisztusba vetett hit által mi is
ihatunk az örök élet vizéből. 

Imádság: Istenünk, te vagy az éltető erő. Adj nekünk hitet, hogy
merítsünk az általad kínált élő vízből. Ámen.

Az élő víz, amit Krisztus kínál, életben tartja és táplálja a
lelkünket.
Ruben G. Garza (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK LELKI TÁPLÁLÉKRA VAN SZÜKSÉGÜK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról