Csendes Percek július 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 23., Szo, 03:41:00 CEST


            2005. július 23. szombat            

4Móz 7,1-9.

1 Amikor befejezte Mózes a hajlék fölállítását, fölkente és
fölszentelte azt egész fölszerelésével együtt, az oltárt is egész
fölszerelésével együtt; fölkente és fölszentelte azokat. 2 Odajárultak
Izráel fejedelmei, nagycsaládfői, a törzsek fejedelmei, akik a számba
vettek élén álltak. 3 Odavitték áldozatukat az ÚR elé: hat födeles
szekeret és tizenkét szarvasmarhát, két fejedelem egy szekeret, és
mindegyik egy marhát. Odavezették azokat a hajlék elé. 4 Az ÚR ezt
mondta Mózesnek: 5 Vedd át tőlük ezeket a kijelentés sátrának
szolgálatára; add oda a lévitáknak, mindegyiknek a maga szolgálata
szerint! 6 Átvette tehát Mózes a szekereket és a szarvasmarhákat, és
odaadta a lévitáknak. 7 Két szekeret és négy szarvasmarhát adott Gérsón
fiainak, szolgálatukhoz mérten. 8 Négy szekeret és nyolc szarvasmarhát
pedig Merári fiainak adott, szolgálatukhoz mérten, amelyet ők
Ítámárnak, Áron főpap fiának a parancsa szerint végeztek. 9 De Kehát
fiainak semmit sem adott, mert az ő tennivalójuk az volt, hogy a szent
dolgokat a vállukon vigyék.

             AZ ÉN ESZKÖZTÁRAM
             

Jézus mondja: "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok,
zörgessetek, és megnyittatik nektek." (Mt 7,7)

Minden este, mielőtt lefekszek, olvasok egy részt a Bibliából, és
megpróbálom a saját életemre vonatkoztatni. Egyik este Mózes negyedik
könyvét olvastam, de nem találtam összefüggést az ige és a problémáim
között, amivel szembe kellett néznem, miközben próbáltam jó feleség,
anya, tanár és barát lenni. Úgy éreztem, nem vagyok alkalmas egyik
szerepre sem. Lekapcsoltam a lámpát, és még félálomban is az járt a
fejemben, hogy Mózes szarvasmarhákat és szekereket adott a lévitáknak.
De még a hátam és a nyakam is megfájdult, amikor arra gondoltam, hogy
Kéhát fiai sem marhát, sem szekeret nem kaptak: a vállukon kellett
cipelniük a szent dolgokat. 
Másnap reggel rájöttem, hogy a történet mit jelent az életemben. Kéhát
fiai is megkapták, amire szükségük volt, hogy elvégezzék a feladatot,
amit az Úr kijelölt számukra - erős vállakat. Ahogyan nekik, úgy nekem
is megadja Isten mindazt, amire a feladataim elvégzéséhez szükségem
van. Kéhát fiainak története emlékeztet arra, hogy más eszközöket
kaptam, mint a többi ember, mert a feladatom is más. Minden szükséges
dolog megvan ahhoz, hogy elvégezzem a munkát, amit Isten rám bízott.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, a feladatokat, amikkel megbízol minket.
És köszönjük, hogy megadod hozzá a szükséges eszközöket is. Ámen.

Mit kaptam Istentől a mai nap feladatainak elvégzéséhez?
Pat Jinkins (Wisconsin, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM TUDNAK BÍZNI ISTEN GONDOSKODÁSÁBAN!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról