Csendes Percek július 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 20., Sze, 03:41:01 CEST


            2005. július 20. szerda            

Lk 10,25-37.

25 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt
kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 26 Ő
pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"
27 Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes
szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és
felebarátodat, mint magadat." 28 Jézus ezt mondta neki: "Helyesen
feleltél: tedd ezt, és élni fogsz." 29 Ő viszont igazolni akarta magát,
és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?" 30 Válaszul Jézus ezt
mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók
kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan
otthagyva elmentek. 31 Történetesen egy pap ment azon az úton, de
amikor meglátta, elkerülte. 32 Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra
a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 33 Egy úton lévő
samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; 34
odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán
feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 35
Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki:
Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek,
megadom neked. 36 Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a
rablók kezébe esett embernek?" 37 Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt
hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen
cselekedj." 

              EGY SEGÍTŐ KÉZ
              

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan
teszitek is. (1Thessz 5,11)

Noha nagyon szeretek kerékpározni, felfelé, hegymenetben, sohasem
voltam valami jó. De mit lehet tenni? Egy versenyre éppen a Sierra
Nevada-hegység meredek útjain kellett felkészülni. A nap már lehajlóban
volt, és én igencsak lankadtam, pedig még egy nagyon hosszú és kemény
szakasz volt előttem. Tudtam, hogy ha rám sötétedik, bajosan találom
meg az edzőtáborunkhoz vezető utat. Kínlódva tapostam a pedált, amikor
a hátam közepén váratlanul egy hatalmas tenyér nyomását éreztem.
Körülnéztem, és magam előtt láttam az egyik trénerünk szélesen mosolygó
arcát. Néhány másodpercen át az ő erős lábai segítettek felpörögnöm a
kívánatos sebességre. Ez a lendület és bátorítás adott erőt, hogy
felküzdjem magam a hegyoldalon a tetőre, és visszajussak a csoportba
még sötétedés előtt. 
Az esti étkezésnél tudtam meg, hogy én csak egy voltam a sok között,
aki abban a segítségben részesült, és éppen ezáltal értünk időben az
oromra. Ez a kép érzékletesen megmutatja, milyennek kell lennie egy
gyülekezetnek. Mi, hívők Isten erős és biztos keze lehetünk, akik a
fáradók mellé állnak, és erősítik őket a hazafelé vezető úton.

Imádság: Drága Urunk, nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, ha
valakinek segítségre van szüksége az élet meredek és sötét útján. Ámen.

Néha csak egy kis bátorításon múlik a győzelem.
Dick Lewis (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY MEGLÁSSUK A BAJBAJUTOTTAKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról