Csendes Percek július 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Júl. 17., V, 03:41:01 CEST


           2005. július 17. vasárnap            

1Kor 2,4-16.

4 Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival
hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; 5 hogy hitetek ne
emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. 
6 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e
világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, 7 hanem Isten
titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az
Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8 Ezt e világ
fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a
dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9 Hanem hirdetjük, amint meg
van írva: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg
sem sejtett", azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. 10 Nekünk
pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent
megvizsgál, még Isten mélységeit is. 11 Mert ki ismerheti meg az
emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely
benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak
Isten Lelke. 12 Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből
való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.
13 Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal,
hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek
magyarázva. 14 A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének
dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes:
mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15 A lelki ember azonban
mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16 Mert ki ismerte meg úgy
az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme
van. 

             LÁTHATATLAN FÉNY
             

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok
létéről való meggyőződés. (Zsid 11,1)

Nyolcadikos koromban egy érdekes felfedezést tettem. Egy borús
novemberi délutánon, az iskolából hazafelé tartva rácsodálkoztam egy
narancsszínű fluoreszkáló papírlapra. Az lepett meg főleg, hogy noha az
idő szürke, a papír mégis élénk színekben ragyog. Megkérdeztem a
jelenség felől az én nagy tudású tanáromat, aki megmagyarázta, mi fán
terem az ultraviola sugárzás. E sugarak nem láthatóak közvetlenül, de
az én papírom láthatóvá teszi a színeknek ezt a tartományát is.
Mi nehezen fogadjuk el valóságnak azt, amit nem látunk. Pedig az
univerzum tele van számunkra észlelhetetlen fénysugarakkal és
jelenségekkel. De vannak alkalmas eszközök, amiknek a segítségével
bizonyítani lehet a létezésüket. Ilyen például a röntgenkészülék, a
különböző infraérzékelők, a rádióteleszkóp és sok egyéb. Eszközök, amik
felfoghatóvá teszik a szabad szemmel nem látható fény- és
rezgéstartományt.
Isten pedig Szentlelkét küldi hozzánk, aki megvilágítja nekünk a
Szentírást, és mi megértünk sok mindent, amit a többi ember talán
ostobaságnak tart. A hívőnek a Szentlélek új szemet ad, és annak
segítségével Isten szeretete és állandó jelenléte bizonyossággá válik.

Imádság: Istenünk, segíts, hogy hitben járjunk, ne a látható dolgok
szerint, és higgyünk az igédben, még ha a látszat ellentmond is neki.
Ámen.

A hit olyan realitás, ami a szemnek láthatatlan.
Bruce Atchison (Alberta, Kanada)

IMÁDKOZZUNK A TUDÓSOKÉRT ÉS A FELTALÁLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról