Csendes Percek december 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Dec. 26., H, 03:41:01 CET


            2005. december 26. hétfő            

4Móz 6,22-27.

22 Azután így beszélt az ÚR Mózeshez: 23 Mondd meg Áronnak és fiainak:
Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: 24 Áldjon meg téged
az ÚR, és őrizzen meg téged! 25 Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és
könyörüljön rajtad! 26 Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked
békességet! 27 Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom
őket.

              ÚJÉVI ÁLDÁS
               

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját
az Úr, és könyörüljön rajtad! (4Móz 6,24-25)

Nemrég a napi bibliaolvasásom alkalmával találkoztam ezzel az
igeszakasszal Mózes negyedik könyvében. Isten Mózes által azt mondta
Áronnak és a Lévitáknak, hogy áldják meg Izrael fiait. A 24-26. versek
Isten választott népe megáldásának imádságát tartalmazzák.
Amikor ezt olvastam, és elgondolkodtam rajta, úgy találtam, ez
számunkra is áldás lehet az új esztendőre. A legjobbat kívánjuk
magunknak és másoknak, és ennek az igeszakasznak a szavai a
legalkalmasabbak az újévi jókívánságokra.
Hogyan áldhatjuk meg embertársainkat? Úgy, hogy a legjobbat kívánjuk
nekik, és kérjük Istent, töltse ki kegyelmét életükre. A Móz 6,24-26
igéit használva a legjobbat kívánhatjuk barátainknak és szeretteinknek.
Ezzel támogatást, bátorítást nyújtunk számukra, és szeretetünkről
biztosítjuk őket.

Imádság: Istenünk, kérünk, töltsd ki kegyelmedet barátainkra és
szeretteinkre, hadd járjanak veled az új esztendőben is. Ámen.

Imáinkat tettre váltjuk, amikor szeretettel veszünk körül másokat.
Rogers E. Brannon (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK KÜLÖNLEGES ÁLDÁSRA VAN SZÜKSÉGÜK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról