Csendes Percek december 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Dec. 24., Szo, 03:41:00 CET


           2005. december 24. szombat           

Lk 2,8-20.

8 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett. 9 És az Úr angyala megjelent nekik,
körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
10 Az angyal pedig ezt mondta nekik: "Ne féljetek, mert íme, hirdetek
nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11 Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12 A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva
fekszik a jászolban." 13 És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az
emberekhez jóakarat." 15 Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a
pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el egészen Betlehemig, és
nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr." 16
Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban
fekvő kisgyermeket. 17 Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet,
amelyet erről a kisgyermekről kaptak, 18 és mindenki, aki hallotta,
elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 19 Mária pedig
mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. 20 A pásztorok
pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit
pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.

            KARÁCSONYI HANGULAT
             

Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében.
(Lk 2,19)

Karácsony közeledtével minden évben legalább egy valaki elmondja nekem,
hogy nem érez karácsonyi hangulatot. Persze megpróbáljuk felkelteni ezt
az érzést, még szebben feldíszítjük környezetünket, az ünnephez illő
zenét hallgatunk, együttléteket szervezünk. Ennek ellenére néha rá kell
ébrednünk, hogy hiába az erőfeszítésünk, csak nem érzünk örömet. Lukács
evangéliuma azonban nem csupán a karácsonyi hangulat képeit tárja
elénk.
Láthatjuk a pásztorokon az áhítatot, az Isten dicsőséges jelenlétének
túláradó érzését, amikor hallják az angyaloktól az örömhírt. Én is ezt
az áhítatot szoktam érezni, amikor a karácsonyi öröméneket zúgó
hatalmas kórust hallgatom, és magam elé képzelem a seregnyi angyalt.
Akik csak hallották a pásztoroktól, mi történt, elcsodálkoztak.
Karácsony este, amikor meggyújtjuk a gyertyákat, és a gyülekezet
elcsendesedik, olyan érzés tölt el, mint Máriát, aki Isten ígéretét
mélyen a szívébe zárta. Sokféle érzésünk lehet, amikor Krisztus
születésére emlékezünk. De mindezek fölött való, hogy a Krisztus
békessége a miénk.

Imádság: Istenünk, örömmel, dicsérettel és csodálattal hirdetjük, hogy
eljöttél e világba és a szívünkbe. Ámen.

Bármit is érzünk ma, Isten velünk van.
Melissa Tidwell (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK A KARÁCSONY IGAZI ÁLDÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról