Csendes Percek december 18.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Dec. 18., V, 03:41:01 CET


           2005. december 18. vasárnap           

Jn 10,1-4.

Jézus szavai: 1 "Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy
be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; 2 de
aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. 3 Ennek ajtót nyit az
ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön
szólítja és kivezeti. 4 Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük
jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját."

              ISTEN HANGJAI
              

A fáraó ezt felelte: Kicsoda az az Úr, hogy hallgassak a szavára, és
elbocsássam Izráelt? Nem ismerem az Urat, és nem bocsátom el Izráelt.
(2Móz 5,2)

A fáraónak igaza volt. Nem ismerte az Urat, hogyan is hallhatta volna
hát a szavát, és engedelmeskedhetett volna neki? Én sem hallottam soha
az Úr szavát. Úgy valóban nem, mint ahogy a feleségem, vagy mások
hangját hallhatom. Abban viszont bizonyos vagyok, hogy sok más módon
hallottam őt, többnyire halk és szelíd hangon. Isten szól hozzánk a
Biblia lapjairól, a szószékről, a testvéri beszélgetésekben. A Teremtő
szava szól a körülöttünk lévő világ szépségén és csodáin keresztül.
Isten szavát hallhatjuk a kórházban, amikor egy újszülött először
felsír, emlékeztetve minket arra, hogy habár ő már Isten gyermeke,
hosszú út vezet még addig, amíg Isten terve szerinti felnőtt válik
belőle. Isten szava szól napjaink sok más zaja között is, még ha nehéz
is meghallani a csendes, szelíd hangot a nagy lármában.
A fáraó nem engedelmeskedhetett olyan valaki szavának, akit nem ismert.
Mi hálásak lehetünk azért, hogy hallhatjuk és ismerhetjük Isten szavát.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, füleket adtál nekünk a hallásra, és szívet
a befogadásra. Szeretnénk engedelmeskedni szavadnak, amelyet ismerünk,
és amelyben megbízunk. Ámen.

A jó pásztor hangja muzsika a bárányok fülének.
John Eyberg (Oklahoma, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY HŰSÉGESEBBEN ÜGYELJÜNK ISTEN SZAVÁRA!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról