Csendes Percek december 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Dec. 6., K, 03:41:00 CET


            2005. december 6. kedd            

Ézs 35.

1 Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és
kivirágzik rajta a nárcisz.
2 Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon
pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét,
Istenünk méltóságát.
3 Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön
Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít
benneteket!
5 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.
6 Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert
víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.
7 Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt
sakálok tanyáztak, nád és káka terem.
8 Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon
tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá.
9 Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz
található, hanem a megváltottak járnak rajta.
10 Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, ujjongva vonulnak a
Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a
gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

               ÚJJÁÉLEDÉS
               

Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. (Ézs
35,6)

Tavaly nyáron rettenetes szárazság volt az Egyesült Államok egész déli
területén. A máskor bővizű, sebesen rohanó, fehér fodros patakunk
csaknem kiszáradt. Valaha élvezetet nyújtott a partjai mentén sétálni,
most azonban a tikkasztó időjárás miatt lomha, posványos lett, és
szúnyogok rajzottak a közelében. Nyár közepére úgy látszott, hogy a
patak teljesen kiszárad, nehézséget okozva ezzel a környéken élő
állatoknak és embereknek egyaránt.
Egy hónappal később megjött az eső, éppen jókor, mielőtt a patak
katasztrófa sújtotta területté vált volna. A természet újjáéledt, és
ismét megjelentek a kék kócsagok, halak és hódok.
A szárazság és az attól való szabadulás feletti öröm nem ismeretlen a
Bibliában. Az Ézsaiás könyvének 35. fejezetében hangzik a biztatás az
elcsüggedt népnek, hogy a pusztaság és a száraz föld közepette Isten
szabadulásunkra siet. Ahogy a száműzött zsidóknak, úgy jelent számunkra
is örömöt advent az Úr jövetelének ígéretével. Ő jön, hogy felüdítse a
kiszáradt, szomjas földet. Ez az a hír, melyre világunknak ebben az
évben szüksége van.

Imádság: Életnek kútfeje, segíts nekünk, hogy naponta örömöt találjunk
ebben az adventi időszakban, és vigyük ezt az örömöt másoknak. Ámen.

Az advent Isten szabadításának ígéretére emlékeztet.
Carol Pardue (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ASZÁLYTÓL SZENVEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról