Csendes Percek augusztus 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 29., H, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 29. hétfő            

Lk 18,18-30.

18 Akkor egy előkelő ember megkérdezte Jézustól: "Jó Mester, mit
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" 19 Jézus ezt válaszolta neki:
"Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. 20 A
parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj
hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" 21 Ő pedig így szólt: "Ezt mind
megtartottam ifjúságomtól fogva." 22 Amikor Jézus ezt hallotta, így
szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat,
oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és
kövess engem." 23 Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon
elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24 Jézus ezt látva, így szólt:
"Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk
van. 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az
Isten országába bejutni." 26 Akik pedig ezt hallották, megkérdezték:
"Akkor ki üdvözülhet?" 27 Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek,
az Istennek lehetséges."
28 Ekkor így szólt Péter: "Íme, mi elhagytuk mindenünket, és követtünk
téged." 29 Ő pedig ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy senki
sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy
gyermekeit az Isten országáért, 30 hogy ne kapná vissza sokszorosát már
ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet."

               LEHETETLEN
               

Jézus azt mondta: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.
(Lk 18,27)

Életem legnagyobb lelki kihívásával küszködtem. Isten hívásával
szembesülve igyekeztem kikerülni a válaszadást, de a Szentlélek
folyamatosan figyelmeztetett, hogy döntenem kell. Emberi logikámmal
fogtam egy papírt, és leírtam az előnyeit és a hátrányait annak, ha
követem a hívást. Természetesen a hátrányok oszlopa lényegesen hosszabb
lett, az általam használt logikának köszönhetően. És végül a korom és
az életben elfoglalt helyem miatt is elképzelhetetlennek, sőt egyenesen
lehetetlennek tűnt, hogy engedelmeskedjek.
Lelki békére vágyva elmentem a lelkészünkhöz. Azt mondta, hogy
tapasztalata szerint azok a gondolatok, amelyek illogikusnak vagy
elképzelhetetlennek tűnnek, gyakran a Szentlélektől erednek. Kezdtem
érteni, mire gondolt.
Sokszor elhamarkodottan ítélünk emberi látószögünkből, amikor inkább
lelki síkon kellene megközelítenünk a kérdést. Jézus a Lk 18,27-ben
emlékeztet bennünket, hogy ami az embereknek lehetetlen, az Istennek
nem az. Ami számunkra elképzelhetetlen, az a Szentlélek szívünkhöz
intézett hívása lehet.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy szívünkhöz és értelmünkhöz
is szólsz. Ámen.

Isten segítségével megtehetjük azt is, ami lehetetlennek tűnik.
Rowland Lollar (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK DÖNTÉS ELŐTT ÁLLNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról