Csendes Percek augusztus 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 28., V, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 28. vasárnap           

Zsid 10,11-20.

11 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be
ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.
12 Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre
az Isten jobbjára ült, 13 és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul
vettessenek lába alá. 14 Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé
tette a megszentelteket. 15 De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is,
mert ez után az ige után: 16 "Ez az a szövetség, amelyet kötök velük
ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet szívükbe adom, és
elméjükbe írom; 17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem
emlékezem meg." 18 Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé
bűnért bemutatott áldozat.
19 Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való
bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, 20 azon az új és élő úton,
amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által;

               FELEJTÉS
               

Így szól az Úr: megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
(Jer 31,14)

Valaki, akire felnéztem, olyat mondott, amivel nagyon megbántott. Ezek
a szavak annál inkább meglepőek voltak, mert attól a személytől jöttek,
akit mindig szeretettel és tisztelettel vettem körül. Megfogadtam, hogy
az újabb bántás elkerülése érdekében távol tartom magam tőle, így
néhány napig nagyon tartózkodó és visszahúzódó voltam.
Ebben az időszakban eszembe jutott, hogyan is neveltem én a
gyermekemet. Vajon nem voltam-e szándékom ellenére durva, vagy túl
kemény vele, amely akkor fel sem tűnt nekem? Be kellett vallanom, hogy
igen. A gyermekem mégis kedves maradt, és szeretettel viseltetett
irányomba. A korábbi tapasztalatomat most más fényben láttam. És ez
segített abban, hogy megbocsássak annak, aki megbántott, és
visszatérjen a békességem.
A megbocsátás nem mindig könnyű, de Isten, aki mindig kész a
megbocsátásra, példa lehet számunkra. Életünk így tükrözheti Isten
megbocsátó lelkületét.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy meglássuk nagy szeretetedet
irántunk, és megtanuljunk megbocsátani másoknak. Ámen.

Isten szeretete képessé tesz a megbocsátásra.
Lucy Cortes de Nieves (Aguadilla, Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MEGBÁNTOTTAK MINKET!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról