Csendes Percek augusztus 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 27., Szo, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 27. szombat           

Jób 2,1-10.

1 Történt egy napon, hogy az istenfiak megjelentek, és megálltak az ÚR
előtt. Velük együtt megjelent a Sátán is, és megállt az ÚR előtt. 2 Az
ÚR megkérdezte a Sátánt: Honnan jössz? A Sátán ezt felelte az ÚRnak: A
földön barangoltam, ott jártam-keltem. 3 Erre ezt mondta az ÚR a
Sátánnak: Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön.
Feddhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat.
Még most is kitartóan feddhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok
nélkül tönkretegyem. 4 A Sátán azonban így válaszolt az ÚRnak: Bőrért
bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad! 5 Nyújtsd csak ki a
kezed, és tedd rá csontjaira és a húsára, majd káromol még téged! 6 Az
ÚR ezt felelte a Sátánnak: A kezedbe adom, csak az életére vigyázz! 7 A
Sátán eltávozott az ÚR színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú
fekélyekkel tetőtől talpig. 8 Jób fogott egy cserépdarabot, azzal
vakarta magát, és hamuba ült. 9 A felesége ezt mondta neki: Még most is
kitartóan feddhetetlen vagy? Átkozd meg Istent, és halj meg! 10 De ő
így felelt neki: Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak
beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.
Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával.

            JÓ NAPOK, ROSSZ NAPOK
            

A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is,
amazt is Isten készítette. (Préd 7,14)

Váratlanul elzsibbadt a teljes jobb oldalam. Úgy tűnt, minden bezárult
körülöttem. Az orvosok megerősítették azt, amitől tartottam, gyenge
agyvérzést kaptam. Amint a kórházban feküdtem, sok időm volt arra, hogy
az elmúlt esztendő szép és szomorú eseményeit végiggondoljam. Tizenegy
hónappal ezelőtt megszületett a negyedik unokánk; négy hétre rá meghalt
az unokanővérem. Áprilisban új munkahelyre kerültem, és augusztusban
feleségemmel együtt először utaztunk Hawaiira. Hazatérésünk után hat
héttel meghalt az édesanyám. Az én agyvérzésem öt héttel ezután
következett.
Régen mindig összevetettem a jó és rossz eseményeket az életemben, és
az eredmény alapján döntöttem el, vajon szeret-e Isten, vagy sem.
Amikor azonban Salamon szavait olvastam, be kellett látnom, hogy Isten
nem így munkálkodik. Nem a jó idők jelentik azt, hogy Isten elfogadott,
mint ahogy a rossz idők sem elutasításának jelei.
Isten szeretete áthatja életünk eseményeit. Bár természetes dolog
örülni a jó napokban, és könnyű azt gondolni a rossz napokban, hogy
Isten elhagyott minket, mind a rossz, mind a jó napok az emberi élet
részei. Örüljünk minden napnak, amit az Úr elrendelt. (Zsolt 118,24)

Imádság: Istenünk, segíts, hogy minden dologban meglássuk a lehetőséget
az örömre és a benned való növekedésre. Ámen.

Boldog és szomorú, jó és rossz időben is velünk van Isten.
Thomas Dury (Colorado, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK AGYVÉRZÉSÜK VOLT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról