Csendes Percek augusztus 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 24., Sze, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 24. szerda           

Jn 14,1-7.

1 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem. 2 Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon
mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 3
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és
magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. 4
Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." 5 Tamás erre így szólt
hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" 6
Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, csakis énáltalam. 7 Ha ismernétek engem, ismernétek
az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."

             AZ OTTHON ÍGÉRETE
             

Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt
84,5)

Szüleim elváltak, amikor tinédszer voltam. Vergődtem közöttük - apámtól
távol éltem, anyámmal boldogtalan voltam, mert nem akartam összefogni
vele apám ellen. Én egy otthont szerettem volna két szülővel és
szeretetteljes kapcsolattal.
Ebben az időben hívott meg valaki egy gyülekezetbe. A lelkész a Jn
14,1-4-ről prédikált. Arról a helyről beszélt, ami azoknak szólt, akik
szeretik Krisztust. Ebben az ígéretben egy örökkévaló otthon, az
elfogadás és a szeretet reményét láttam. Vezetést is kaptam, hogyan
érhetem el azt a helyet, és hogyan éljem az életemet.
Később elmentem egy barátom gyülekezetébe, ami közel volt hozzánk. Azt
énekelték: "Ez a világ nem az én otthonom." Az ének arra a prédikációra
emlékeztetett, amelyet a másik gyülekezetben hallottam, és
megerősítette a hitemet. Mielőtt eljöttem volna, egy idős férfi odajött
hozzám. "Az Úr soha nem hagy el, kedvesem." Akkor még nem tudtam, de ez
Krisztus ígérete volt. Rájöttem, hogy ez a kedvesség annak a szerető
kapcsolatnak a kezdete, amelyet Krisztus kínált nekem.
Évek múlva Krisztus még több okot szolgáltatott, hogy reménykedjek
abban az elkészített helyben - kis lerakatait egy nagyobb ígéretnek.
Milyen nagyszerű lehet a végső lakhelyem!

Imádság: Köszönjük, Urunk, a reményt, hogy veled lesz otthonunk. Ámen.

Isten mindannyiunknak szerető, biztonságos otthont ígér.
Wanda Hartley Butts (Nyugat-Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK A SZÜLEI ÉPPEN VÁLNAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról