Csendes Percek augusztus 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 23., K, 03:41:02 CEST


            2005. augusztus 23. kedd            

Jak 2,1-9.

1 Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett
hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. 2 Mert ha belép
hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és
ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, 3 és ti arra figyeltek,
aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: "Te ülj ide
kényelmesen", a szegényhez pedig így szóltok: "Te állj oda", vagy "Ülj
le ide a zsámolyomhoz", 4 nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal,
és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? 5 Figyeljetek csak ide,
szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a
világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék
azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. 6 De ti
megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e
rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? 7 Nem ők káromolják-e
azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? 8 Ha ellenben betöltitek
a királyi törvényt az Írás szerint: "Szeresd felebarátodat, mint
magadat!" - helyesen cselekesztek. 9 De ha személyválogatók vagytok,
bűnt követtek el, és a törvény mint törvényszegőket marasztal el
titeket.

              BELSŐ ÉRTÉK
               

Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a
szívben van. (1Sám 16,7)

Senki nem akarta megvenni azt a szörnyűséget, ami annyi időt hevert az
időjárás viszontagságainak kitéve, s amin több évnyi korom és piszok
rakódott le. A férjem felemelte a kezét. "Egy dollár" - kiáltotta. "Az
53-as számú vevőé!" - mondta gyorsan az árverés vezetője. Amikor
hazacipeltük a több mint egy mázsás holmit, négy órán át súroltam és
vakartam, míg az 1948-as Trappan gáztűzhely hófehér porcelánja elő nem
tűnt. A koszréteg alatt nagyon szép volt. Évekkel később a férjem vett
egy öreg konyhai mosogatót, amely csupa kosz volt, tele korhadó
tölgyfalevelekkel. Egy kis súrolás után kiderült, hogy ez a kis ékszer
egy 1928-as Kitchen Queen márkájú darab, aminek a porcelánján egyetlen
karcolás sem volt. Senki nem tartott rá igényt, mert kívülről annyira
koszos volt.
Ezeken a konyhai eszközökön keresztül Isten a szívemhez szólt. Az Úr
úgy látja az embereket, ahogy a férjem látta a tűzhelyet és a
mosogatót. Bennünket is eltakarnak a különféle bűnök. Isten látja
bennünk azt is, amit senki más nem lát, és megtalálja bennünk az
értéket. Most, ha látom az előttem lévő arcokat, igyekszem túllátni a
külsőn, hogy meglássam belül a drágakövet.

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy túllátsz a bűneinken, kiválasztasz
bennünket és gyermekeiddé teszel. Ámen.

Az az ember, akin mi keresztülnézünk és jelentéktelennek tartunk, olyan
valaki, akiért Krisztus meghalt.
Rebecca Roberts (Arkansas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET A BŰN LESÚJT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról