Csendes Percek augusztus 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 15., H, 03:41:00 CEST


           2005. augusztus 15. hétfő            

Jn 13,34-35.

34 Jézus mondja: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek
egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
35 Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást."

             MI A FONTOSABB?
              

Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel
és valóságosan. (1Jn 3,18)

Egy napon Andrew, az egyik diákom jelentkezett nálam, és arról
tájékoztatott, hogy az édesanyja váratlanul meghalt, ezért egy hétre
szeretné magát felmentetni az iskolába járás alól. Láttam, milyen
sápadt és szomorú, de éppen rengeteg dolgom volt, ezért meg sem
próbáltam belemenni az ügy részleteibe. Mindössze rábólintottam, és
továbbmentem.
A rákövetkező nap az Úrral töltött csendességben akadtam az 1Jn 3,18
figyelmeztetésére, és rádöbbentem, mennyire szívtelen és érzéketlen
voltam Andrew iránt. Megfeledkeztem a legfontosabbról: Isten
szeretetének tettekben való megéléséről. Megkerestem Andrew-t, és
érdeklődtem a helyzete felől. Elmondta, hogy egyedüli gyerek, és az
édesapját már kisgyermek korában elveszítette. Így mostantól már
egészen árva. Egy nagybácsikájához költözött, akinek egyébként hat
saját gyermeke van.
Andrew megsegítésére gyűjtést szerveztünk az iskolában. Néhány tanárral
együtt vittünk neki élelmet, ruhát és az összegyűjtött pénzt. Láttuk,
mennyire megkönnyebbült, a szeme hálától csillogott.
Andrew jelenleg a gyülekezet ifjúságába jár. Tudja, hogy Isten vele van
minden nap.

Imádság: Istenünk, taníts bennünket arra, hogy ne csak feladatainkra
koncentráljunk, hanem az emberekre is figyeljünk. Ámen.

Az emberek vagy a dolgok fontosabbak számomra?
Grace Lim S. L. (Malajzia)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁRVÁN MARADT DIÁKOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról