Csendes Percek augusztus 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 14., V, 03:41:00 CEST


           2005. augusztus 14. vasárnap           

2Kor 6,1-10.

1 Vele együtt munkálkodva intünk is titeket; úgy éljetek, mint akik nem
hiába kapták az Isten kegyelmét. 2 Mert ő mondja: "A kegyelem idején
meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a
kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!" 3 Senkinek semmiféle
megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, 4 hanem
úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben,
nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 5 verésekben,
bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, 6
tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben,
képmutatás nélküli szeretetben, 7 az igazság igéjével, Isten erejével,
az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, 8 dicsőségben és
gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, 9 mint
ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők, mint
megfenyítettek és meg nem öltek, 10 mint szomorkodók, de mindig
örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen
semmijük, és akiké mégis minden.

              KEGYELMI IDŐ
              

Íme most van a kegyelem ideje. (2Kor 6,2)

Vasárnap reggel volt, komótosan készültem a templomba. Kinéztem az
ablakon, és szürke fellegektől borús reggel fogadott. Ennél szebb időre
vágytam, és emiatt nyomban panaszkodni kezdtem. Ekkor felrémlett
bennem, hogy túlságosan gyakran nyafogok, ha valami nem a kedvemre
alakul. Az életben már sok minden történt másképp, mint szerettem
volna, így a siránkozás szokásommá vált.
A Bibliám ott volt az asztalon. Felemeltem, és találomra kinyitottam.
Az első szavak, amelyek a szemembe ötlöttek, ezek voltak: "Íme most van
a kegyelem ideje."
Éppen ez a borús nap lenne az? - kétségeskedtem. De azután többször is
meghánytam magamban az apostolnak a korin-thusi gyülekezethez intézett
intelmét, és a szavak, a borús idő ellenére, elkezdtek bennem egy új
jelentésben felizzani. Ha életünket helyesen szemléljük, tudjuk, hogy
minden nap Isten kegyelmi ideje. Panasz helyett Pállal együtt
hirdethetjük Isten örök szeretetét és jelenlétét.

Imádság: Istenünk, amikor az élet nem elképzeléseink szerint alakul,
emeld fel lelkünket, és adj újra helyes irányt, hogy meglássuk
kegyelmed idejét. Ámen.

Ma van az Úr kegyelmének ideje.
Howard Coor (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET A KÖRÜLMÉNYEK LESÚJTANAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról