Csendes Percek augusztus 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 12., P, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 12. péntek           

2Móz 12,31-42.

31 A fáraó még éjszaka hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta:
Induljatok, menjetek ki az én népem közül Izráel fiaival együtt,
menjetek és tiszteljétek az URat, ahogyan kívántátok. 32 Vigyétek
juhaitokat és marháitokat is, ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 33 Az egyiptomiak is erőltették, hogy sürgősen
bocsássa el a népet az országból, mert ezt mondták: Így mindnyájan
meghalunk!
34 A nép köntösébe kötve, teknőstül vette vállára a kovásztalan
tésztát, 35 és Izráel fiai Mózes beszéde szerint cselekedtek, mert
ezüst és arany ékszereket, meg ruhákat is kértek az egyiptomiaktól. 36
Az ÚR ugyanis jóindulatot támasztott a nép iránt az egyiptomiakban, s
ezért hajlottak a kérésre. Így menekültek el Egyiptomból. 37 Útnak
indultak tehát Izráel fiai Ramszeszből Szukkót felé, mintegy
hatszázezer gyalogos férfi a családtagokon kívül. 38 Sok keverék nép is
ment velük, meg juhok, marhák, igen nagyszámú jószág. 39 Az Egyiptomból
magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem
volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem
késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak. 40
Izráel fiai négyszázharminc esztendeig laktak Egyiptomban. 41 A
négyszázharmincadik esztendő végén, éppen ezen a napon vonult ki az ÚR
egész serege Egyiptomból. 42 Virrasztott az ÚR azon az éjszakán, amikor
kihozta őket Egyiptomból. Ez az éjszaka az ÚRé volt. Virrasszon ezen
Izráel minden fia nemzedékről nemzedékre!

               SZABADSÁG
               

De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek
szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére
adattatok! Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá
lettetek. (Róm 6,17-18)

A rabszolgaságnak rengeteg fajtája van. Tegnap megfigyeltem egy
cigarettával ide-oda járkáló nőt. Íme egy nikotinfüggő - gondoltam. Egy
barátnőm évekkel ezelőtt elvált, de még mindig azon van, hogy ex-férjét
perekkel, rágalmazással és fenyegetéssel gyötörje. A keserűség tartja
fogságban. Egy szomszédom bulimiás: képtelen uralkodni az étvágyán.
Sokan az anyagi dolgok foglyai. Sóvárognak a legújabb készülékek, a
legdivatosabb holmik, drága ékszerek, parfümök után, mert a szemüket
rabul ejtik a dolgok. Ilyen zsarnokaink az irigység, a féltékenység, a
gyűlölködés és az érzékiség. Vajon belefáradtunk már és kiáltunk-e
szabadulásért?
Isten így szólt Mózeshez: "Látván láttam népem nyomorúságát
Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását, le is szálltam, hogy
megszabadítsam őket." (ApCsel 7,34) Mennyire vette ezt Isten komolyan?
Mózes második könyve elmondja, hogy Isten egész éjjel "virrasztott",
hogy kiszabadítsa Izrael fiait kötelékeiből. Ő ma ugyanúgy parancsolni
tud életünk zsarnokainak: "Engedd el népemet!", és a sötétben lévő
foglyoknak azt mondja: "Gyertek elő!", "Legyetek szabadok!"

Imádság: Urunk, köszönjük, hogy meghallod segélykiáltásainkat, és
megszabadítasz minket. Ámen.

Isten mindentől meg akar szabadítani, ami megkötöz.
Mary D. MacKinnon (Paraná, Brazília)

IMÁDKOZZUNK A SZABADULNI VÁGYÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról