Csendes Percek augusztus 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 8., H, 03:41:00 CEST


            2005. augusztus 8. hétfő            

1Móz 12,1-9.

1 Az ÚR ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és
atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2 Nagy néppé
teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3
Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer
áldást a föld minden nemzetsége. 4 Abrám elment, ahogyan azt az ÚR
mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor
kijött Háránból. 5 Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a
testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek,
mindenkit, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán
földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. 6 Majd átvonult
Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móré tölgyeséig. Akkor
még kánaániak voltak ezen a földön. 7 Az ÚR megjelent Abrámnak, és ezt
mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet! Ő pedig oltárt épített
ott az ÚRnak, aki megjelent neki. 8 Onnan továbbvonult a Bételtől
keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj
pedig keletre. Oltárt épített ott is az ÚRnak, és segítségül hívta az
ÚR nevét. 9 Azután útnak indult Abrám, és továbbvonult a Délvidék felé.

             ISTEN UTAT MUTAT
             

Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád
házából arra a földre, amelyet mutatok neked! (1Móz 12,1)

Mint Abrám, én is elhagytam otthonomat Isten hívása miatt. 1500
mérföldre utaztam el barátaimtól és családomtól, hogy egy szeminárium
hallgatója legyek. Kíváncsi voltam, milyenek lesznek az új barátaim.
Milyen új eszmék érnek majd el hozzám? Miért kell ilyen messzire
utaznom?
Többen elmondták, hogy nagyon bátorító volt számukra, ahogy követtem
Istent. De engem nem a bátorság vezetett, hanem a félelem - félelem
attól, amit elmulaszthatok, és attól, hogy nem ismerkedem meg
emberekkel, akikkel találkoznom kell. Féltem attól is, hogy ha nem
válaszolok Istennek, nem leszek képes hitemet teljesen megélni.
Isten arra hív mindannyiunkat, hogy erős vágyakozásban éljünk. Isten
hívásának követése lehetőségekben oly gazdag, oly kegyelemteljes életet
kínál, hogy ha Isten nógatását figyelmen kívül hagyjuk, örökre sajnálni
fogjuk.
Hogyan szólít meg ma Isten? Milyen lépés megtételére hív? Fontos, hogy
Abrámhoz hasonlóan mi is hallgassunk Isten hangjára.

Imádság: Istenünk, adj bátorságot, hogy megtegyük, amit kérsz, és
bizalmat, hogy te mindig jót tartogatsz számunkra. Ámen.

Lelkesen indulhatunk a jövő felé, hisz Isten készítette el azt
számunkra.
Jerry W. Krueger (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATBA LÉPŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról