Csendes Percek augusztus 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 6., Szo, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 6. szombat           

Mt 6,5-13.

5 "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik
szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy
lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. 6
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva
imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban
teszel, megfizet neked." 7 "Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a
szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért
hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a
ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle."
9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is;
11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

             AZ IMÁDSÁG EREJE
             

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Az éjszaka közepén megcsörrent a telefon. Édesapám aggódó hangját
hallottam, ahogy elmondta, édesanyám elájult és elesett. Orvos vagyok,
de mivel 500 km-re voltam tőlük, tehetetlennek éreztem magam. Majd,
tudva, hogy édesanyám cukorbeteg, próbáltam pár utasítást adni
telefonon keresztül. Bár apámat kértem, hogy ne essen kétségbe, én
aggódtam, hogy fog anya szervezete válaszolni a kúrálásra. Semmi mást
nem tudtam tenni, mint letérdelni és imádkozni, Istent kérve, hogy
segítsen. Nagyon hosszúnak tűnt az idő, míg végre édesapám felhívott,
hogy anyukám jól van.
Akkor megéreztem, hogy teljesen Istenre vagyok utalva, és felfogtam
saját korlátaimat. Megértettem, hogy az imádság ereje sokkal többet
segített családomnak, mint bármi más. Az imádság összekapcsol minket
Teremtőnkkel és szeretteinkkel. Nem ismer időbeli és térbeli
korlátokat. Az imádsághoz csak alázatos szívre van szükség, hogy
meglássuk mások szükségét, és imádkozzunk azokért, ahogy a sajátunkért
is.

Imádság: Drága, Urunk, köszönjük az imádság ajándékát. Ámen.

Az imádság nem ismer határokat sem térben, sem időben.
Leena Vijaykumar (Bangalore, India)

IMÁDKOZZUNK A CUKORBETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról