Csendes Percek augusztus 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 4., Cs, 03:41:01 CEST


           2005. augusztus 4. csütörtök           

Mt 23,29-39.

29 Jézus szavai: "Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert
síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak
sírköveit, 30 és ezt mondjátok: Ha atyáink idejében éltünk volna, nem
vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. 31 Így
magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták
gyilkosainak. 32 Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint! 33
Kígyók, viperák fajzata! Hogyan menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó
ítélettől? 34 Ezért íme, küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és
írástudókat: egyeseket közülük megöltök és keresztre feszítetek majd,
másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök,
35 hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az
igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom
és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. 36 Bizony, mondom néktek:
mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel."
37 "Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed
azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni
gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem
akartátok! 38 Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. 39 Mert mondom nektek:
nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok:
Áldott, aki az Úr nevében jön!"

            SZÁRNYAK OLTALMÁBAN
             

Jézus mondja: "Jeruzsálem, Jeruzsálem... hányszor akartam összegyűjteni
gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem
akartátok." (Mt 23,37)

A nagy gazdasági válság ideje alatt a gyermekkoromat egy kis
nyugat-virginiai faluban töltöttem. Csirkéket neveltünk, hogy
megéljünk. Tyúkot ültettünk a tojásokra, és az rajta maradt a
kiscsirkék kikeléséig. A csirkék kikelése után a kotlóst és a
fészekaljat egy külön ketrecbe zártuk, és a tyúk addig gondoskodott
kicsinyeiről, amíg azok fel nem nőttek.
Ahogy visszaemlékszem, ez a kiscsirkéiről gondoskodó kotlós volt a
szeretet igazi megtestesítője a számomra. Napközben maga mellett
tartotta őket, soha egyetlen csirkét sem veszített szem elől, és ha
megpróbáltak elcsatangolni, mindig visszahívta őket. Harcolt és
küzdött, ha meg kellett őket védeni. Éjszakánként szárnyaival takarta
be kicsinyeit, hogy megóvja őket a hidegtől.
Jézus ezt a képet használja saját gondoskodó szeretete illusztrálására.
Ez a hívás ma elér mindannyiunkat. Amikor fájdalom, csalódás, vagy
valami betegség adódik életünk során, Krisztus reményt és örökkévaló
menedéket kínál.

Imádság: Világmindenség Ura, köszönjük szeretetedet, jelenlétedet és
védelmező gondoskodásodat. Ámen.

Hogyan tapasztalom meg Isten gondoskodó szeretetét életem nehéz
időszakaiban?
Harold M. Fuss (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK A FÖLDMŰVESEK MEGÉLHETÉSÉÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról