Csendes Percek augusztus 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 3., Sze, 03:41:00 CEST


           2005. augusztus 3. szerda            

2Tim 1,5-12.

5 Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely
először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg
vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 6 Ezért emlékeztetlek
téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád
tétele által van benned. 7 Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
8 Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő
foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje
által. 9 Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással,
nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme
szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott
nekünk. 10 Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus
megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által
világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 11 Ennek az evangéliumnak a
szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. 12 Ezért
is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és
meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott
kincset megőrizze arra a napra.

             SZAVAK ÉS TETTEK
             

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt
tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. (Fil 4,9)

Miután részt vettem egy rokonom temetésén, és végighallgattam
gyülekezete tagjainak bizonyságtételét hitéről és jócselekedeteiről, rá
kellett jönnöm, hogy valójában nem ismertem a rokonomat igazán. Habár
azt tudtam róla, hogy jó ember, nem ismertem a hitét. Egy hasonló eset
volt az is, amikor egy idősebb rokonomnál segítettem kitakarítani.
Barátaitól kapott leveleiben ékes bizonyítékát láttam jóságának és
Krisztusba vetett erős hitének. Érdekes módon sokunknak a családban nem
volt egyértelmű az ő hite. Ezek után úgy gondoltam, hogy én is
önvizsgálatot tartok, vajon mennyire tudom a keresztyén hitemet a
gyakorlatba átültetni.
Amikor valami drága és értékes holmi birtokába jutunk, úgy érezzük,
hogy meg kell azt osztanunk a szeretteinkkel. De akkor miért húzódozunk
Isten szeretetét és hitünket megosztani másokkal?
Ettől fogva igyekeztem hitemet a szeretteim tudomására hozni. Úgy
tűnik, hogy Isten iránti szeretetemről könnyebb beszélni ismerősöknek
vagy idegeneknek, mint a barátaimnak vagy a saját családom tagjainak.
De az Istenbe vetett hitem az életem legdrágább kincse, és szeretném
megosztani mindazokkal, akik legkedvesebbek a számomra.

Imádság: Drága Istenünk, adj nekünk bátorságot, hogy naponta
megvallhassuk hitünket. Ámen.

Hitünk továbbadása legyen a legdrágább hagyatékunk.
Billie Lemon (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK BÁTORSÁGÉRT HITÜNK MEGVALLÁSÁHOZ!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról