Csendes Percek augusztus 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2005. Aug. 2., K, 03:41:01 CEST


            2005. augusztus 2. kedd            

2Kor 12,2-10.

2 Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy
testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -,
elragadtatott a harmadik égig. 3 Én tudom, hogy az az ember - hogy
testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, 4
elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket
hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. 5 Ezzel az emberrel
dicsekszem, nem pedig önmagammal; ha csak az erőtlenségeimmel nem. 6
Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot
mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint
aminek lát, vagy amit tőlem hall; 7 még a kinyilatkoztatások különleges
nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a
testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. 8
Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. 9 De ő ezt
mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem,
hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 10 Ezért a Krisztusért örömöm
telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban,
üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok,
akkor vagyok erős.

             ÖRÖM ÉS DICSÉRET
             

Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges! (Zsolt 9,3)

Az életünk során vannak időszakok, amikor sötét fellegek vesznek körül
bennünket, amikor azt sem tudjuk, mit csináljunk. Ilyenkor az a
benyomásunk, hogy Isten teljesen magunkra hagyott bennünket. Egy ilyen
időszakomban úgy döntöttem, hogy elvonulok gondolkodni. Nekivágtam egy
kerékpártúrának, hogy felfedezzem Hokkaido szigetét. A hóval borított
hegyi úton haladva a metsző hideg szél teljesen átjárt, és már nem
éreztem a kezeimet. Halotti csend és nyugalom vett körül, egy lélek sem
járt a környéken. "Istenem, miért?" kiáltottam fel. Már teljesen
kimerülve nem voltam képes tovább hajtani. Szörnyen éreztem magam.
Ekkor, mivel más nem jutott eszembe, azzal a kevés hangommal, ami volt,
dicsérni kezdtem az Urat. Eközben teljesen világos lett számomra, hogy
az Úr mit is tett értem. És mikor meghallottam az ő hangját: "elég
néked az én kegyelmem", hirtelen úgy éreztem, hogy oszlani kezd a köd a
lelkemben, a dolgok rendbe jöttek, és éppen itt az ideje, hogy
hazamenjek. A négy hétig tartó vívódásom véget ért. Arra a meglátásra
jutottam, hogy a hálaáldozat nagy erősségünk lehet. Amikor nem tudjuk,
hogy mit tegyünk, elkezdhetjük Istent dicsőíteni, és megtapasztalhatjuk
Isten erejét és vezetését.

Imádság: Urunk, amikor nem tudjuk, hogy melyik utat válasszuk, taníts
meg bennünket téged dicsőíteni. Ámen.

Tanácstalan helyzetben állj meg, és dicsérd az Urat!
Nose Makoto (Tokió, Japán)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KUDARCOT VALLOTTAK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról