Csendes Percek szeptember 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 28., K, 04:00:01 CEST


      2004. szeptember 28. kedd

Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben, így szólt az ÚR 
igéje Illéshez: Menj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok 
adni a földre! Illés tehát elment, hogy megjelenjen Ahábnál. 
Samáriában súlyos éhínség volt. Ekkor Aháb hívatta 
Óbadjáhút, a palota felügyelőjét. Óbadjáhú igen félte az 
URat. Mert amikor Jezábel megölette az ÚR prófétáit, 
Óbadjáhú magához vett száz prófétát, és elrejtette őket 
ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és 
vízzel. Aháb ezt mondta Óbadjáhúnak: Menj el az országban 
levő minden forráshoz és minden patakhoz! Talán akad fű, és 
életben hagyhatjuk a lovakat és öszvéreket, és nem kell 
levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az 
országot, hogy ki mit járjon be. Aháb külön ment az egyik 
úton, Óbadjáhú is külön ment a másik úton. Miközben Óbadjáhú 
úton volt, egyszer csak előtte termett Illés. Óbadjáhú 
fölismerte, arcra esett, és ezt kérdezte: Te vagy az, uram, 
Illés? Ő így felelt neki: Én vagyok. Menj el, és mondd meg 
uradnak, hogy itt van Illés. De ő ezt mondta: Mit vétettem, 
hogy Aháb kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön? Az 
élő ÚRra, Istenedre mondom, hogy nincs nép, sem ország, 
ahová el ne küldött volna az uram, hogy felkutasson téged. 
Ha azt mondták, nincs itt, akkor meg is eskette azt az 
országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te 
mondod: Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van Illés!? 
Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az 
ÚR lelke, nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek 
Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem; 
pedig a te szolgád féli az URat ifjúkorától fogva. Nem 
mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezábel 
öldökölte az ÚR prófétáit? Elrejtettem az ÚR prófétái közül 
száz embert, ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket 
kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod: Menj el, és 
mondd meg uradnak, hogy itt van Illés?! Ő meg fog ölni 
engem. De Illés így felelt: A Seregek élő URára mondom, 
akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. 
Elment tehát Óbadjáhú Aháb elé, hogy jelentést tegyen neki. 
Aháb pedig Illés elé ment.
1Kir 18,1-16.

            ÉSZREVÉTLENÜL

De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan 
is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg 
igehirdető nélkül? (Róm 10,14)

Gyakran nem könnyű Istenhez hűségesnek lenni. Nézzük csak 
meg Óbadjáhút, Aháb király és Jezábel királynő palotájának 
felügyelőjét. Jezábel halálra ítélte Isten követőit, 
Óbadjáhú pedig istenfélő volt. Óbadjáhú gyakorolhatta volna 
a csendes, rejtett istentiszteletet, nem kockáztatva életét 
és vagyonát. Ehelyett azonban isteni bölcsességgel és 
hűséges odaszánással, mindent kockára téve gondoskodott száz 
üldözött prófétáról.
Az 1Kir 18-ban olvasott szakaszból látjuk, hogy Isten 
áldotta meg Óbadjáhút ezzel a tisztséggel. Egészen 
ifjúkorától fogva szolgálta az Urat. Tanítói megtanították, 
hogy félje az Urat, és engedelmeskedjen neki. Ezáltal Isten 
munkálkodhatott életén keresztül abban a korrupt 
társadalomban. Nem volt tehát hiábavaló a tanítómesterek munkája.
Istennek ezek a kevésbé ismert szolgái nagy hatással vannak 
rám. Közelebb érzem őket az én helyzetemhez, mint a híres 
embereket. Megkérdőjelezik kifogásaimat, és életükből 
bátorítást nyerek. Serkentenek, hogy Isten hűséges 
szolgálatára tanítsak másokat, észrevétlenül és névtelenül.

Imádság: Köszönjük, Istenünk, hogy példaképeket fedezhetünk 
fel a Bibliában. Segíts követnünk példájukat és irántad való 
hűséges ragaszkodásukat. Ámen.

A hűség gyümölcse a szolgálat és a közösség öröme.
         Ray Hawkins (Tasmania, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK KOCKÁZATOT VÁLLALNAK HITÜKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról